Omaishoitajaliitto: Omaishoitajien pandemia jatkuu yhä

28.09.2021

Yhteiskunta avautuu omaishoitajille hitaammin kuin muille. Koronapandemian aikana omaishoitajien sosiaalinen osallistuminen väheni ja verkostot heikkenivät.

Tuoreen kansainvälisen verkkokyselyn mukaan 84 prosenttia omaishoitajista arvioi, että yhteydenpidon vähentyminen tai katkeaminen sukulaisiin ja ystäviin heikensi elämänlaatua varsinkin kevään 2020 pandemiahuipun aikana. Liki neljä viidestä (79 %) koki vapaudenpuutetta ja tunsi jopa jääneensä vangiksi omaan kotiinsa.

Verkkokyselyyn vastasi 24.11.2020 – 8.3.2021 yhteensä 2468 eurooppalaista omaishoitajaa. Heistä 309 oli Suomesta. Kysely ei ole tilastollisesti edustava otos suomalaisista omaishoitajista, mutta tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina.

Elämänlaatu heikkeni

Suomalaisista vastaajista 84 prosenttia raportoi koronan heikentäneen erityisesti sosiaalista osallistumista ja verkostoja. Luku on hieman suurempi kuin koko kansainvälisessä kyselyssä (79 %).

Yli kaksi kolmasosaa suomalaista (70 %) kertoi koronan heikentäneen erityisesti elämänlaatua ja yli puolet (59 %) psyykkistä hyvinvointia. Mitä intensiivisempää hoiva oli, sitä useammin vastaaja raportoi psyykkisen hyvinvointinsa heikentyneen pandemia-aikana. Yli sata tuntia viikossa hoivanneista osuus oli jo 72 prosenttia.

Omaishoitajien pandemia jatkuu yhä

Omaishoitajilta pandemia ei ole vieläkään ohi, vaikka muu kahdesti rokotettu väestö voi alkaa palata normaaliin elämään. Hoidettavat ovat usein ikänsä tai perussairautensa vuoksi koronan riskiryhmää, kuten moni omaishoitajakin.

”Rajoitusten poistaminen lisää sairastumisriskiä, ja omaishoitajien on noudatettava yhä varotoimia. Vastaisuutta varten pitäisi miettiä, miten hoito järjestetään, jos omaishoitaja itse sairastuu”, sanoo Omaishoitajaliiton puheenjohtaja, erikoislääkäri Sari Raassina.

. . .

Suomen omaishoidon verkosto oli mukana Eurocarersin toteuttamassa kansainvälisessä kyselytutkimuksessa. Eurocarers-verkoston tavoitteena on muun muassa edistää omaishoitajien ja heille tärkeiden asioiden tunnistamista, omaishoitajien osallisuutta yhteiskunnassa sekä omaishoitajia tukevien palveluiden kehittymistä.

 

Kuvituskuva, kuvaaja Nathan Anderson, Unsplash.com