Omaishoidon tuki 2021

12.01.2021

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 413,45 euroa kuukaudessa.

Indeksitarkistus nostaa omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita 1.1.2021.

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

  • Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa kuukaudessa (vuonna 2020 määrä oli 408,09 euroa kuukaudessa).
  • Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa (vuonna 2020 määrä oli 816,18 euroa kuukaudessa).

Hoitopalkkioiden korotus on noin 1,31% verrattuna vuoden 2020 palkkioihin.

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista kotona omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lisäksi kunta voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja virkistysvapaita harkintansa mukaan.

Lähde: STM

Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten Tukiliiton sivulla: www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/omaishoidon-tuki/

 

Kuvaaja Nathan Anderson, Unsplash.com