Omaishoidon tukeen 7,34 – 14,97 euron korotus

31.12.2018

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 alkaen 399,91 euroa kuukaudessa.

Indeksitarkistus nostaa omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita 1.1.2019.

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 399,91 euroa kuukaudessa (vuonna 2018 määrä oli 392,57 euroa kuukaudessa). Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on jatkossa vähintään 799,81 euroa kuukaudessa (vuonna 2018 määrä oli 785,14 euroa kuukaudessa).

Korotukset ovat siis suurempia kuin vuosi sitten, jolloin omaishoidon tukeen saatiin vain 0,57 – 1,13 euron korotus. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

 

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lisäksi kunta voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja virkistysvapaita harkintansa mukaan.

Lähde: STM

Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten Tukiliiton sivulla
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/omaishoidon-tuki/

 

Kuvituskuva Tukiliiton Harvinaisten perhetapaamisesta.