Oikeusministeriö pyytää tietoa koetusta vihapuheesta ja häirinnästä

15.12.2017

Oletko nähnyt tai kokenut vihapuhetta tai häirintää? kerro kokemuksistasi kyselyssä.

  • Haluaisimme tietää, oletko nähnyt tai kokenut vihapuhetta tai häirintää?
  • Haluamme myös tietää, minkälaista vihapuhe tai häirintä on ollut?
  • Entä mitä vaikutuksia sillä on ollut?

Kysely toteutetaan oikeusministeriön toimeksiannosta.  Kokemuksia kerätään vähemmistöryhmiltä.

Kohderyhmä ovat erityisesti: vammaiset, romanit, saamelaiset, uskonnollisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt, suomenruotsalaiset ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Lisäksi keräämme tietoa henkilöiltä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai jotka ovat ulkomaan kansalaisia tai joilla on maahanmuuttajatausta.

Häirintä voi tarkoittaa loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä. Vihapuhe voi tarkoittaa julkisella paikalla tai internetissä esitettyä ilmaisua, jonka olet kokenut loukkaavana. Vihapuhe tai häirintä on voinut vaikuttaa esimerkiksi omaan turvallisuuden tunteeseen. Sinä itse voit määritellä, mikä on vihapuhetta tai häirintää.

Samanlainen kysely toteutettiin syksyllä 2015 (raportti löytyy tästä). Tällä seurantakyselyllä halutaan saada lisätietoa siitä, millaista vihapuhetta tai häirintää vähemmistöryhmät ovat mahdollisesti kokeneet ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut. Tämän kyselyn tuloksia hyödynnetään tilannekatsauksen päivittämisessä. Saatujen vastausten avulla mietitään, miten häirintää ja vihapuhetta voisi ennaltaehkäistä.

Selvitykseen voit osallistua vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Kyselyyn voit vastata 31.12.2017 asti. Kyselyyn voit vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely löytyy osoitteesta:

Suomeksi:
https://fi.research.net/r/vipu2017

Ruotsiksi:
https://fi.research.net/r/vipusv

Englanniksi:
https://www.research.net/r/vipueng


Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Lisätietoja selvityksestä antavat mielellään:
Nita Korhonen
Owal Group Oy
050 5234 889
nita@owalgroup.com

 

Laura Jauhola
Owal Group Oy
050 443 1841
laura@owalgroup.com