Nuoren seksuaalisuus – kysely nuorten vanhemmille tiedon ja tuen tarpeesta

25.02.2019

Tukiliiton Tuleva-hanke keräsi vastauksia tiedon ja tuen tarpeesta, kun kyse on kehitysvammaisen nuoren seksuaalisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä asioista. Kyselyyn vastaaminen on päättynyt, kiitos kaikille vastanneille.

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia. Jotta seksuaalioikeudet voivat toteutua, kaikki tarvitsevat tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Ilman tietoa ei voi olettaa, että ihminen osaa toimia oikein, kunnioittaa toisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta sekä noudattaa lakia.

Verkkoauttamisen Tuleva-hankkeen verkkokurssilla ja -valmennuksessa vanhemmat ovat nostaneet esiin kysymyksiä, jotka liittyvät tietämykseen murrosiästä ja nuoren seksuaalisuudesta sekä sukupuolen moninaisuuden tukemisesta. Pyydämmekin nyt nuorten vanhempia, lähi-ihmisiä sekä nuorten elämässä muuten mukana olevia vastaamaan kyselyyn, jolla kartoitamme tätä tiedon ja tuen tarvetta.

Kyselystä saatavaa tietoa käytetään Tuleva-hankkeen koulutustarjonnan ja materiaalien suunnitteluun, jotta osaamme paremmin vastata vanhempien ja lähi-ihmisten tarpeisiin.

  • Kyselyyn vastaaminen kestää noin viisi minuuttia.
  • Käsittelemme kyselyn vastauksia myös Tukiviestissä keväällä 2019.
  • Kyselyn vastaukset tallentuvat anonyymeinä. Älä kuitenkaan kerro avoimissa vastauksissa henkilökohtaisia tai yksilöllisiä tietoja kenestäkään.

Kyselyyn vastaaminen on päättynyt. Kiitos kaikille vastanneille. Kerromme kyselyn tuloksista kevään aikana.

Tukiliiton Tuleva-hanke kerää vastauksia tiedon ja tuen tarpeesta, kun kyse on kehitysvammaisen nuoren seksuaalisuudesta ja seksuaali-identiteetin tukemisesta. #Tuleva #erityisnuoret #erityisnuori

 

Kyselyä koskeviin kysymyksiin vastaa Wilma Karikko Tukiliitosta.

Kuvituskuva Katemangostar/Freepik.com