Norio-keskus siirtymässä osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa

21.08.2018

Rinnekoti-Säätiö rs:n ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n hallitukset ovat hyväksyneet suunnitelmat sopimuksesta, jonka mukaan harvinaissairauksiin ja perinnöllisiin, usein kehitysvammaisuutta aiheuttaviin sairauksiin keskittyvän Norio-keskuksen toiminta siirtyisi osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa.

Sopimus Norio-keskuksen toiminnan siirrosta Tukiliittoon on ehdollinen, sillä STEAn avustukset vahvistetaan seuraavan kerran tammikuussa 2019, minkä jälkeen rahoittaja voi vahvistaa kohteiden siirron Tukiliitolle.

Norio-keskus syntyi vuonna 2013 Väestöliiton perinnöllisyysklinikan, Lasten kuntoutuskodin ja Rinnekoti-Säätiön Genetiikan yksikön yhdistyessä. Norio-keskuksen palveluihin kuuluvat sopeutumisvalmennuskurssit, keskustelutuki ja neuvonta, vertaistukitoiminta, tietopalvelut ja erityisperhetyö. Asiakaskontakteja on vuosittain noin 1200. Norio-keskuksen yhdeksän työntekijää siirtyisivät Kehitysvammaisten Tukiliittoon vanhoina työntekijöinä.

STEA rahoittaa Norio-keskuksen toiminnan Veikkauksen voittovaroilla; vuosittainen avustus on noin 913 000 euroa. Norio-keskuksen STEA-avustuksista Tukiliitolle siirrettäviksi haetaan kaikki Rinnekoti-Säätiön kohdennetut avustukset sekä yksi hankeavustus: KV-tietopankki, Erityisperhetyö, Sopeutumisvalmennuskurssit, Harvinaissairauksien tieto- ja tukipalvelut ja Erityinen sisaruus -jatkohanke 2018–2019.

”Norio-keskuksella ja Kehitysvammaisten Tukiliitolla on aina ollut tiivistä ja hyvää yhteistyötä harvinaissairauksiin ja perheiden tukemiseen liittyen. Mahdollisen siirron myötä valtakunnallisesti tunnettu harvinaistyömme jatkuu ja yhdistyy jo käynnissä olevaan Kehitysvammaisten Tukiliiton ansiokkaaseen harvinaistyöhön”, sanoo Rinnekoti-Säätiön toimitusjohtaja Anu Kallio.

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman korostaa jatkuvuuden turvaamista sekä työntekijöille että asiakkaille.

”Tavoitteena on saumaton siirto niin, että muutos ei vaikuta palveluiden käyttöön. Norio-keskus on Suomessa ainutlaatuinen harvinaistoimija, jonka neuvontaan, tietopalveluihin, vertaistukeen ja perhetyöhön keskittyvät toimintamuodot sopivat hyvin Tukiliiton valtakunnallisen järjestötoiminnan osaksi. Tukiliiton puolesta toivotan Norio-keskuksen ammattilaiset lämpimästi tervetulleeksi osaksi toimintaamme”, Risto Burman sanoo.

Lisätietoja:

Anu Kallio, Rinnekoti-Säätiö rs
Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, puhelin 050 5569 900

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Tukiliiton tavoitteena on maailma, jossa YK:n ihmisoikeussopimuksissa määritellyt oikeudet ja yhteiskunnallinen osallisuus toteutuvat myös kehitysvammaiselle ihmiselle. Vahvana yhteiskunnallisena toimijana järjestö vaikuttaa lainsäädäntöön, käytäntöihin ja asenteisiin, jotta perheet saavat tarvitsemansa tuen. Liiton toiminnan tärkein rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja Suomen neljänneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville sekä heidän perheille ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Rinnekoti tarjoaa asumisen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä työn ja osallisuuden palveluita. Palveluita käyttää noin 3 500 asiakasta 60 kunnasta. Liikevaihtomme noin 80 miljoonaa euroa. Työllistämme yli 1100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista pääasiassa Uudellamaalla. Rinnekodin työtä ohjaavat arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys. Lisätietoja: www.rinnekoti.fi

Norio-keskus on erikoistunut harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin, vammoihin ja oireyhtymiin. Tarjoamme tietoa ja tukea harvinaista sairautta sairastaville, heidän läheisilleen, heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja kaikille harvinaisista, perinnöllisistä sairauksista kiinnostuneille. Norio-keskuksen toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.