Minkälainen tahansa tavallinen -runot raportoivat vammaistutkimuksesta

13.11.2017

Runoutta on käytetty identiteetin tarkastelussa ja tutkimustulosten esittelyssä.

Runot raportoivat vammaistutkimuksesta

Minkälainen tahansa tavallinen -runokokoelma on tutkimusraportti filosofian tohtori Raisa Fosterin ja Tampereen kaupungin aikuisille kehitysvammaisille suunnatun Wärjäämö-toimintakeskuksen yhteisestä tutkimushankkeesta. Hankkeessa tutkittiin taiteen keinoin kehitysvammaisten aikuisten kokemuksia.

Kriittisen vammaistutkimuksen alaan kuuluva hanke on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Art-Eco-tutkimushanketta, jossa tutkitaan ekososiaalista oikeudenmukaisuutta monitaiteellisesti. Hanke on kolmivuotinen ja se päättyy joulukuussa.

— Toivon runojen auttavan asettumaan vähemmistöasemassa olevan ihmisen kokemusmaailmaan, sanoo runojen kirjoittaja ja hankkeen tutkimusjohtaja Foster.

Tutkimusrunous on yksi taideperustaisen tutkimuksen muoto. Sosiaali- ja kasvatustieteissä runoutta on käytetty erityisesti Pohjois-Amerikassa erilaisten ihmisryhmien identiteetin tarkastelussa ja tutkimustulosten esittelyssä.

— Runot eivät ainoastaan välitä tietoa, vaan vaikuttavat meihin myös tunnetasolla, Foster perustelee tutkimusrunouden mahdollisuuksia kokemusten ymmärtämisessä.

Taideyliopistoja lukuunottamatta taiteelliset tutkimusmenetelmät ovat Suomessa vielä vähän käytössä. Taiteen avulla tutkimustuloksia voitaisiin kuitenkin avata laajemmalle yleisölle, eikä ainoastaan vain omalle tiedeyhteisölle.

Foster muokkasi runot kehitysvammaisten tutkimuskumppaneittensa päiväkirja- ja haastatteluaineistoista. Runot avaavat kehitysvammaisten aikuisten kokemuksia esimerkiksi erilaisuudesta, mutta myös tavallisuudesta, rakkaudesta ja kosketuksesta. Runoissa käsitellään myös kipeitä aiheita, kuten yksinäisyyttä ja toiveita parisuhteesta ja omasta lapsesta.

Runoihin tutustunut teatteri- ja nuorisotutkija Satu Olkkonen on myös vakuuttunut niiden voimasta:

— Nämä runot osoittavat, että tieteen raportointi voi avautua ja uudistua, sen sijaan että peitettäisiin taiteellisesta toiminnasta sen vaikuttavuus.

Minkälainen tahansa tavallinen -runoteos julkaistiin keskiviikkona 8.11.2017 Taide & Osallisuus -seminaarissa Tampereella.

Tää on just tällanen
ja tää tarvii just tämmösiä apuja
Tällä ei oo mitään merkitystä
Sää oot nyt tällanen
KV
Tällasessa purkissa
Se tarkoittaa sitä
että päätetään puolesta
koska meet nukkuun, koska syöt,
koska lähet ulos
Purkitetaan kaikki
Noni!
12 neliöö vammaisparkkia:
ajatellaan valmiiks
päätetään puolesta

(Katkelma runosta Purkissa