Me Itse ry:n kannanotto luovutettiin työministerille lokakuun alussa

02.10.2019

Me Itse -yhdistyksen kannanotto kiinnittää huomion kannustinloukkuun, johon palkkatyöhön siirtyvä kehitysvammainen ihminen on vaarassa pudota.

Me Itse -yhdistyksen edustajat tapasivat tiistaina 1.10.2019 työministeri Timo Harakan. Jaana Nordlund, Anu Lehtonen ja Ulla Topi luovuttivat yhdessä laaditun kannanoton ministerille.  Yhdistyksen Jukka Kaukola ja ministeriön erityisasiantuntija Patrik Tötterman osallistuivat myös keskusteluun.

Kannanotossa yhdistys tuo esiin huolen kehitysvammaisten henkilöiden toimeentulon vaikeuksista. Suomessa noin 500 kehitysvammaista ihmistä on palkkatöissä. Tyypillisesti he ovat osa-aikatöissä, jolloin toimeentulo muodostuu työkyvyttömyyseläkkeestä ja palkkatulosta. Asumistuki on tärkeä monelle. Kannanotossa todetaan:

”Työkyvyttömyyseläkeläisinä emme voi ansaita enempää kuin 784 euroa kuukaudessa. Jos raja ylittyy, asettaa Kela eläkkeemme lepäämään.”

Tuloraja koskee ainoastaan kehitysvammaisia työkyvyttömyyseläkeläisiä. Näin kehitysvammaisille työntekijöille syntyy kannustinloukku, josta yhdistyksen edustajilla on myös omakohtaista kokemusta. Kun palkkaa saa, asumistuki laskee, mutta yhtään lisäansiota ei voi hankkia vaarantamatta koko työkyvyttömyyseläkettä.

Me itse -yhdistys kannattaa ratkaisuksi tulorajojen muuttamista niin sanottua lineaarisen mallin mukaiseksi:
”Palkkatulot vaikuttavat myös siihen, että asumistukemme on vähentynyt huomattavasti. Monet vammaisjärjestöt ovat ehdottaneet, että tulorajaa muutettaisiin siten, että tulorajan ylittävältä osalta ansaittu euro vähentäisi eläkettä tietyn määrän, esimerkiksi 50 prosenttia. Kannatamme tällaista ratkaisua. Emme halua olla menoerä, vaan haluamme rakentaa tätä maata yhdessä muiden kanssa.””

 

Jaana Nordlund, Jukka Kaukola, Timo Harakka ja Ulla Topi keskustelivat kannustinloukuista.

 

Ministeriön keinoja: TE-toimistojen apu, palkkatuki

Ministeri Timo Harakka kertoi, että hallituksen tavoitteena on lisätä merkittävästi vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten osallistumista työelämään.
”Jokaisella on oikeus osallistua,” ministeri Timo Harakka sanoi Me Itse -yhdistyksen edustajille.

Jo nyt on sovittu osatyökyvyttömyyseläkkeen  ja ansiotulojen yhteensovittamisesta niin, että nykyiset ansaintarajoista johtuvat kannustinloukut vähenisivät. Tavoitteena on, että ansaittu euro ei vähennä eläkeoikeutta. Kuultuaan kannanoton ministeri arvioi, että seuraava askel voisi olla tarkastella koko työkyvyttömyyseläkettä. Me Itse -yhdistyksen huomioita hän kertoi pitävänsä tärkeänä.

Ministeriön työkaluja vammaisten ja osatyökyisten ihmisten työllistymiseen ovat muun muassa työkykyohjelma ja palkkatuen kehittäminen.

Työkykykyohjelma pyrkii auttamaan vammaisia ja osatyökykyisiä ihmisiä työelämään. Työkykyohjelman sisältää muun muassa toimet työkyvyn tunnistamiseksi ja työnhakijoiden ohjauksen heidän tarpeensa mukaisiin palveluihin.  Me Itse -yhdistyksen edustajat saivat kuulla, että TE-toimistot palvelevat jatkossa paremmin myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työnhakijoita.

”Jokaisessa TE-toimistossa tulee jatkossa olemaan henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että ihmiset, joilla on esteitä tai joiden työllistämiseen liittyy erityistarpeita, otetaan huomioon,” työministeri Timo Harakka sanoi.

Erilaisten työnhakijoiden lisäksi TE-toimistoilta saavat apua myös työnantajat. Työministerin havaintojen mukaan työnantajilla ei useinkaan ole asenneongelmaa, mutta työllistämiseen tarvittava apu on puuttunut.

 

Me Itse -yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Nordlund luovutti kannanoton työministeri Timo Harakalle 1.10.2019.

Palkkatuesta rakennetaan yksinkertaisempi ja toimivampi:
”Palkkatukea tarkoitus huomattavasti laajentaa,” ministeri Timo Harakka sanoi. ”Tavoitteena on, että syksyllä 2020 on käytöstä nykyistä tehokkaampi palkkatuki, josta pitkäaikaistyöttomät, vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset hyötyvät. Yritysten palkkatuesta tulee houkuttelevampi.”

Me Itse ry:n edustajat muistuttivat, että vaikka työllistyvien kehitysvammaisten ihmisten tarvitsema tuki on usein määrältään pientä, sen tarve on jatkuvaa ja pitkäaikaista. Työhönvalmentajia tarvitaan lisää kuntiin.

Lopuksi ministeri lähetti terveisiä Me Itse -yhdistykselle: ”Jokaisella on oikeus osallistua työelämään. Yhdenvertaisuus on tärkeä asia. Ihmisille, jotka ovat ovat työelämän ulkopuolella, kuten työkyvyttömyyseläkkeellä, haluamme sanoa: Tervetuloa töihin.”

Teksti Jaana Teräväinen, kuvat Veikko Somerpuro

”Palkkatuki laajenee huomattavasti. Syksyllä 2020 käytössä on tehokkaampi palkkatuki, josta pitkäaikaistyöttomät, vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset hyötyvät,” työministeri Timo Harakka sanoi #meitsery-ryhmälle. #palkkaatyöstä #työstäpalkkaa

 

Pääkuvassa Ulla Topi, työministeri Timo Harakka, Jaana Nordlund ja Anu Lehtonen. Tapaaminen sujui leppoisasti, vaikka asiat toimeentulosta ja työelämästä olivat vakavia. Kuvaaja Veikko Somerpuro.