Matkalla-hanke parantaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urapolkuja

20.05.2020

Vammaiset ja viittomakieliset taiteilijat kohtaavat esteitä alalla. Taidekoulutus ei ole vielä avointa kaikille ja työssään taiteilija kohtaa haasteita. Uusi palvelu etsii parempia malleja Koneen Säätiön tuella.

Kulttuuria kaikille -palvelun uudessa, Koneen Säätiön rahoittamassa Matkalla-hankkeessa etsitään malleja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urapolkujen vauhdittamiseen.

Työkaluja voivat olla taiteilijoiden mentorointi taiteilijapolun eri vaiheissa sekä taidekentän portinvartijoiden koulutukset vammaisuuden kysymyksistä ja moninaisuudesta.

 

Asenteet ja käytännön haasteet tiellä

Vammaiset ja viittomakieliset taiteilijat kohtaavat esteitä alalla. Taiteesta innostunut lapsi tai nuori ei välttämättä pääse hänelle sopivan ja saavutettavan taideharrastuksen pariin. Taidekoulutus ei Suomessa ole vielä avointa kaikille.

Taidekentällä toimiessaan vammaisen tai viittomakielisen taiteilijan työskentelyä hidastavat niin käytännön haasteet kuin asenteetkin. Monet taidekentän keskustelut tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja inkluusiosta eivät vielä koske riittävällä tavalla vammaisia ja viittomakielisiä taiteilijoita.

 

Taiteen rakenteet istuvat tiukassa

Pitkään aiheen parissa työskennellyt Sari Salovaara huomaa hidasta muutosta parempaan. Saavutettavuuden kysymyksiä tunnistetaan ja osataan tehdä parempia ratkaisuja. Valopilkkuja on, kuten Pertti Kurikan Nimipäivien edustus Euroviisuissa, sekä yksittäiset vammaiset taiteilijat, jotka ovat saaneet näkyvyyttä ja tehneet vammaisen taiteilijuutta varteenotettavaksi.

Salovaaran mukaan rakenteet kuitenkin istuvat tiukassa ja vaikuttaminen niihin on työlästä. Monella vammaisella taiteilijalla alalla toimimiseen liittyy yksinäisen taistelun fiilis.

”Kyseessä ei ole mikään hyvä teko tai kädenojennus, jos oppilaitos, kuraattori tai tuottaja huomioi vammaisen tai viittomakielisen henkilön. Yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen on kaikilla velvollisuus, jotta on mahdollisuus opiskella ja toimia eri ammateissa”, Salovaara toteaa.

 

Mentoroinnin ja koulutusten suunnittelua

Matkalla-hankkeen työskentelyaika on maaliskuusta syyskuuhun 2020. Hanke kertoo suunnitelmistaan näin:

  • Kartoitamme taiteen alalla toimivia mentorointiohjelmia – myös kansainvälisesti – ja jäsennämme, mikä voisi toimia vammaisten ihmisten kohdalla.
  • Luomme mentoroinnin, vertaistuen ja kollegiaalisen oppimisen malleja, jotka tavoittaisivat vammaisia tekijöitä ja auttaisivat vammaisten opiskelijoiden ja taiteilijoiden urakehitystä.
  • Suunnittelemme koulutuksia vammaisuuden kysymyksistä taidekentän toimijoille.
  • Luomme yhteistyöverkoston aiheen ympärille.
  • Järjestämme aihetta käsittelevän seminaarin ja luomme julkista keskustelua.
    Tässä hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja. Jotta hankkeen päätyttyä ei jäädä tyhjän päälle, on jatkossa tavoitteena juurruttaa mallit osaksi taidekoulutusta ja taidekentän rakenteita uuden hankerahoituksen avulla.

Hankkeen pääkumppani on Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, vammais- ja kulttuurialan yhdistävä vammaisjohtoinen toimija, jolla on yhteydet taiteilijoihin yli vamma- ja taidelajirajojen.

 

Lisätietoja

Matkalla-hankkeen sivu
www.kulttuuriakaikille.fi/matkalla