Löydä oma seura -palvelu auttaa tukea tarvitsevia liikuntaharrastuksen pariin

01.12.2017

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on julkaissut verkkosivuillaan www.vammaisurheilu.fi uuden Löydä oma seura -palvelun. Palvelusta voi hakea niitä urheiluseuroja, paikallisyhdistyksiä, kunnan liikuntavuoroja ja muita toimijoita, joilla on valmiuksia ja halua ottaa mukaan toimintaansa vammaisia ja tukea tarvitsevia harrastajia. Toimijoita voi palvelusta hakea muun muassa sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyhmän mukaan.

Palvelu tarjoaa ratkaisuja kysynnän ja tarjonnan ongelmaan, jossa yhtäältä vammaiset ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät löydä urheilu- ja liikuntatarjonnasta itselleen sopivaa harrastusta ja toisaalta vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan toimintaa tarjoavat tahot eivät löydä riittävästi harrastajia.

Siinä missä vammattomat henkilöt voivat käytännössä valita haluamansa liikuntaharrastuksen koko olemassa olevasta tarjonnasta, on vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden pyrittävä löytämään tahot, joilla on valmiuksia vastata heidän tarpeisiinsa. Pirstaloitunutta tietoa on myös  vaikea löytää. Tähän Löydä oma seura -palvelu pyrkii tuomaan parannusta.

Palveluun on koottu seuroja ja muita toimijoita kolmen vuoden ajan, mutta VAU:n mukaan listaus täydentyy jatkuvasti. Uusia toimijoita voi ilmoittaa tai tietoja päivittää yksinkertaisella sähköisellä lomakkeella.

Löydä oma seura -palvelu: www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura

Uuden toimijan ilmoittaminen tai vanhan toimijan tietojen päivittäminen: www.webropolsurveys.com/S/F150E4D426F7247E.par

Lisätiedot Löydä oma seura -palvelusta: VAU, tiedottaja Lauri Jaakkola, puh. 045 136 8695, lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi