Liittokokous 19.5.2018 Tampereella

22.02.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry kokoustaa toukokuussa Tampereella.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään Tampereella Tampere-talossa lauantaina 19.5.2018 kello 10 alkaen.

Liittokokouksessa käsitellään yhdistyslain ja liiton sääntöjen edellyttämät asiat:

  • tilinpäätös, vuosiraportti ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen
  • toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut
  • liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
  • tilintarkastajien valinta
  • liittokokousaloitteet

Liittokokousedustajat ja äänivalta

Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa sataa (100) suoraa henkilöjäsentä kohti ja yksi (1) äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa tuhatta (1000) alueellisen jäsenyhdistyksen (=tukipiiri) jäsenyhdistyksiin kuuluvaa henkilöjäsentä kohti. Henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden ensimmäisen päivän mukaan. Kukin liittokokousedustaja saa edustaa vain yhtä yhdistystä ja kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksen nimeämällä liittokokousedustajalla on oltava valtakirja.

Tervetuloa liittokokoukseen!

Tampereella 11. päivänä helmikuuta 2018

Liittohallitus

 

Lisätietoa liittokokouksesta ja muusta viikonlopun ohjelmasta
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous

 

Liittokokousviikonloppu Tampereella 18.5. – 19.5.2018

18.5. Oodi osallisuudelle -minimessut, Tulppaanitalo
– minimessuilla on mahdollisuus tutustua osallistaviin toimintatapoihin. Messujärjestäjinä Me Itse ry, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, KVPS Tukena OY ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
Lisätietoja minimessujen tapahtumasivulta.

18.5. Illallinen, Tampere-talo

19.5. Liittokokous, Tampere-talo