Liittokokouksessa 2019 päätetään sääntöjen muuttamisesta ja Tukiliiton kehittämisestä

02.04.2019

Liittohallitus esittää toukokuussa Tampereella kokoontuvalle liittokokoukselle muutoksia liiton sääntöihin.

Sääntömuutoksilla kehitetään liiton toimintaa, erityisesti liittokokousta ja liittohallitusta, ja uudistetaan vanhentuneita sääntökohtia nykyaikaisiksi. Sääntömuutosehdotukset julkaistaan, jotta jäsenyhdistyksillä ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua niihin ennen liittokokousta.

Lue Tukiliiton puheenjohtajan kirjoitus sääntömuutoksista ja niiden valmistelusta sekä tutustu sääntömuutosehdotuksiin liittokokoussivullamme.