Liittokokouksen valtakirjakysely on lähetetty, etäosallistuminen mahdollista

17.08.2020

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous järjestetään 26.9. Tampere-talossa sekä etäyhteyksin Teams-alustalla. Liittokokouksen valtakirjakysely on lähetetty 14.8. sähköpostitse puheenjohtajille. Sähköinen valtakirjakysely korvaa aiemmat paperiset valtakirjat.

Liittokokouksen valtakirjakysely on lähetetty 14.8.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous järjestetään 26.9. Tampere-talossa sekä etäyhteyksin Teams-alustalla. Kokoukseen voivat osallistua vain yhdistysten valtuuttamat asiamiehet ja edustajat. Kaikki muut kiinnostuneet voivat seurata kokouksen live-lähetystä.

Yhdistysten puheenjohtajille on toimitettu kesäkuussa postitse liittokokousmateriaali sekä tietoa liittokokouksen prosessista. 14.8. lähetettiin valtakirjakysely, jossa kysytään:

  • Miten yhdistys osallistuu kokoukseen?
    1) asiamiehen etäosallistuminen verkkoalustalla (suositus) vai
    2) kokous Tampere-talossa asiamies/edustajat (osallistumismaksu 50 euroa per osallistuja)
  • Keitä henkilöitä yhdistys valtuuttaa ja nimeää asiamieheksi tai edustajiksi?
  • Mitkä ovat yhdistyksen alustavat näkemykset päätettäviin asioihin?

Kysely on toimitettu puheenjohtajille tai jos puheenjohtajalla ei ole sähköpostiosoitetta jäsenrekisterissä, varapuheenjohtajalle tai sihteerille. Yhdistysten alustavat näkemykset eivät sido yhdistyksiä, vaan niitä käytetään kokoukseen valmistautumiseksi. Sähköinen valtakirjakysely korvaa aiemmat paperiset valtakirjat.

Toivomme valtakirjakyselyyn vastausta 14.9. mennessä, mutta viimeinen ehdoton liittokokouksen ilmoittautumispäivä on 18.9.2020.

Etäosallistuminen ja testikokoukset

Suosittelemme lämpimästi yhdistyksiä harkitsemaan etäosallistumista asiamiehen välityksellä. Liittokokoukseen osallistumista etäyhteydellä on mahdollista harjoitella testikokouksissa, jotka järjestetään tiistaina 8.9 kello 17 – 18 ja maanantaina 14.9 kello 17 – 18.

Testikokokouksissa testataan pääsy Teamsiin sekä ääni-/videoasetukset ja verkkoyhteyden toimivuus. Testikokokouksessa tulee käyttää samaa tietokonetta, sähköpostiosoitetta ja verkkoyhteyttä kuin virallisessa kokouksessa. Testikokousten aikana on mahdollista saada puhelimitse tukea Tukiliiton työntekijöiltä. Kokouksiin voi tulla itselleen sopivaan aikaan ja olla paikalla vain testaukseen tarvittavan ajan.

Ilmoittautuminen testikokoukseen Webropol-lomakkeella tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9e8c951b-9edc-49d4-ba4c-ada0ccea0b78?displayId=Fin2051188

Liittokokouksen tiedot ja materiaalit löytyvät Tukiliiton kotisivulta osoitteesta:
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous/


Lisätietoja liittokokousjärjestelyistä antaa 

Soilikki Alanne, 040 4839 318, soilikki.alanne@tukiliitto.fi tai
Nanna Nieminen 050 528 8385, nanna.nieminen@tukiliitto.fi
Ritva Still 050 5695 360, ritva.still@tukiliitto.fi