Liikuttava koulupäivä

09.08.2018

Liikuttava koulupäivä -videossa ja -esitteessä näet vinkkejä, miten kaikki lapset pääsevät osallistumaan yhdenvertaisina koulussa.

Liikuttava koulupäivä -video ja -esite näyttävät faktoja ja vinkkejä siihen, miten kaikki lapset pääsevät osallistumaan yhdenvertaisina koulussa.

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. #liikuttavakoulupäivä #malike

Ryhmässä toimimisen oppii vain ryhmässä toimimalla ja liikkujaksi oppii vain liikkumalla. Positiivisten kokemusten saaminen edellyttää liikunnan opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta asennetta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja toimintavälineitä. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi päätettäessä oppilaan tuen tarpeesta ja muodoista. Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu.

 

Linkki Liikuttava koulupäivä -videoon:
www.youtube.com/watch?v=j8T5m0ul2OY

Liikuttava koulupäivä -esite (pdf) löytyy Malikkeen materiaaleista:
Liikuttava koulupäivä

 

Liikuttava koulupäivä Malikkeen sivulla:
www.tukiliitto.fi/malike/materiaalit/vinkkeja-yhdenvertaiseen-osallistumiseen-koulussa