Lausuntopyyntö Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksille

16.10.2018

Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitus pyytää jäsenyhdistyksiltä lausuntoa liiton sääntöjen alustaviin muutosehdotuksiin 26.11. mennessä.

Liittokokous muutti sääntöjä viimeksi vuonna 2016. Silloin liittokokous teki muutoksia niin sanottuun tarkoituspykälään. Nyt valmistellaan muutoksia muihin sääntökohtiin. Valmistelua on suunnattu asioihin, joiden muuttamista on laajasti kannatettu viime vuosina käydyissä erilaisissa keskusteluissa ja työpajoissa.

Sääntömuutoksilla kehitettäisiin päätöksentekoa sekä liittokokouksessa, että liittohallituksessa. Liittokokous pidettäisiin jatkossakin joka vuosi ja äänivallan käyttöä helpotettaisiin: yksi kokousedustaja voisi edustaa yhdistyksensä useampaa ääntä. Liittohallituksen kokoa ja valintamenettelyä uudistettaisiin siten, että siirryttäisiin 17 liittohallituksen jäsenestä 9 jäseneen.

Erillisessä PowerPoint -tiedostossa esitellään sääntömuutosluonnoksia.

Yhdistysten lausuntoja hyödynnetään, kun liittohallitus päättää liittokokoukselle tehtävistä sääntöjen muutosehdotuksista. Tarkoituksena on valmistella liiton sääntöjen muutosehdotuksia vuoden 2019 liittokokoukselle. Samalla valmistellaan vanhentuneiden sääntökohtien muutoksia vastaamaan paremmin liiton toimintaa ja nykyistä lainsäädäntöä. Muita mahdollisia sääntömuutoksia, kuten tulevaisuuden alueellista järjestörakennetta, on tarkoitus alkaa valmistella vasta sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt sote-uudistuksesta ja maakuntauudistuksesta.

Yhdistys voi vastata kyselyyn vain kerran. Yhdistys voi päättää, kuka antaa vastauksen yhdistyksen puolesta, hallitus, vai nimetty yhdistyksen edustaja.

Lausunnon voi antaa viimeistään 26.11.2018 mennessä vastaamalla internetissä olevaan kyselyyn.

 

Lisää tietoa antaa
Risto Burman
toiminnanjohtaja
puh. 050 55 69 900,
risto.burman@tukiliitto.fi