Tukiliitto: Subjektiivisen oikeuden rajaamisella ei saavutettu tavoiteltuja hyötyjä

22.08.2019

Vammaisperheet elävät usein niin kuormittuneissa tilanteissa, ettei niillä välttämättä ole voimavaroja vaatia kokoaikaista varhaiskasvatusta.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Kehitysvammaisten Tukiliitto kannattaa esitysluonnoksen ehdotusta palauttaa lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Subjektiivisen oikeuden rajaamisella ei ole saavutettu tavoiteltuja hyötyjä eli lähinnä taloudellisia säästöjä, vaan se on päinvastoin osoittautunut monin tavoin haitalliseksi laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen näkökulmasta (esimerkiksi johtanut sellaisten lasten jäämiseen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen ulkopuolelle, jotka siitä erityisesti hyötyisivät, lisännyt vaihtuvuutta ja levottomuutta lapsiryhmissä sekä kuormittanut varhaiskasvatuksen ammattilaisia).

Vammaisperheet elävät usein niin kuormittuneissa tilanteissa, ettei niillä välttämättä ole voimavaroja vaatia kokoaikaista varhaiskasvatusta. (Tukiliiton lausunto varhaiskasvatuslaista). #tukiliittovaikuttaa

On myös erityistä tukea esimerkiksi vammansa vuoksi tarvitsevien lasten sekä esimerkiksi kehitysvammaisten tai muusta syystä tukea tarvitsevien vanhempien lasten edun mukaista, etteivät huoltajat enää joudu perustelemaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tarvetta tilanteissa, joissa laki on nyt mahdollistanut subjektiivisen oikeuden rajaamisen. Vammaisperheet elävät usein niin kuormittuneissa tilanteissa, ettei voimavaroja vaatia kokoaikaista varhaiskasvatusta välttämättä ole, tai edes tietoa siitä, että esimerkiksi lapsen tuen tarve tai kehityksen edistäminen voivat olla perusteita kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle, vaikka toinen vanhemmista ei olisi täysipäiväisesti työelämässä tai opiskelemassa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto pitää lisäksi erittäin tärkeänä, että hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan ja toteutetaan viipymättä varhaiskasvatukseen jo vuosia lupailtu ja kuntien hyvin vaihtelevien käytäntöjen johdosta erittäin tarpeellinen tukijärjestelmä, osallistaen vammaisia henkilöitä ja lapsia edustavat järjestöt ja muut tarvittavat tahot YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla sen huolelliseen valmisteluun. Myös varhaiskasvatuksen lapsiryhmien kokojen alentaminen edellisen hallituksen henkilöstömitoitukseen tekemiä heikennyksiä edeltäneelle tasolle on niin vammaisten kuin muiden lasten edun näkökulmasta toteutettava kiireellisesti.

Tukiliiton lausunnot ja kannanotot

Tukiliiton lausunnot ja kannanotot on koottu sivulle
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot/