Lakineuvonta: Joko käytät Tuki ja neuvot -sivuja?

12.06.2019

Tukiliiton lakineuvonta antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontaan tulee vuosittain reilusti toista tuhatta yhteydenottoa.

Tukiliitossa lakineuvontaa antavat ensisijaisesti vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen sekä lakimies Tanja Salisma.

Lakineuvonta-asioita koskevat sähköpostiyhteydenotot on tärkeää lähettää lakineuvontaa antavien työntekijöiden yhteisessä käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen lakineuvonta@tukiliitto.fi.

 

Sähköpostiin mukaan viranomaisasiakirjat

Tukiliiton lakineuvonta palvelee ihmisiä sellaisissa juridisissa kysymyksissä, jotka liittyvät kehitysvammaisten henkilöiden palveluihin tai oikeuksiin ja joihin ei löydy helposti vastausta muualta. Perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät asiat eivät kuulu neuvontapalvelujen sisältöön.

Lakineuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, mutta lakineuvontaan tulee myös joitakin paperisia kirjeitä.

Kysymyksiin ei useinkaan voi vastata suoralta kädeltä ”kyllä” tai ”ei”, vaan neuvojen antaminen alkaa yksityiskohtien selvittämisellä ja lukuisten jatkokysymysten esittämisellä. Yhdessä puhelinkeskustelussa saattaa vierähtää lähemmäs tunti, minkä vuoksi kaikkiin soittoaikoina saapuviin puheluihin ei aina ehditä vastata.

Yhteydenotoissa kannattaakin suosia kirjallista muotoa, erityisesti sähköpostia, jonka viestikentässä oman asian voi selostaa tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

”Viestiin kannattaa liittää mahdolliset viranomaisasiakirjat ja -päätökset sekä omat yhteystiedot. Näin ehdimme perehtyä asian taustaan ja olla sitten yhteydessä asiakkaaseen”, Tukiliiton lakimies Tanja Salisma sanoo.

 

Tukiliiton sivulla tietoa ja malleja

Henkilökohtaisen lakineuvonnan tarjoamisen lisäksi Tukiliitto ylläpitää ja päivittää Tuki ja neuvot -sivuja, joilta löytyy paljon tietoa erilaisista aihepiireistä – esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta, josta kysytään usein.

”Valtaosa soittajista kertoo, etteivät he ole vielä vierailleet Tuki ja neuvot -sivuilla. Rohkaisemme ja kannustamme hyödyntämään sivuja, sillä vastaukset saattavat usein löytyä suoraan sieltä”, lakineuvonnasta kerrotaan.

Sivuilta löytyy myös valmiita valitusmalleja, joiden rakenteesta voi ottaa mallia eri asioita koskevassa muutoksenhaussa. Tukiliitossa vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen ja lakimies Tanja Salisma neuvovat ihmisiä valitusten teossa. Valituksia he laativat itse vain sellaisissa asioissa, joilla voi olla ennakkoratkaisuina merkitystä laajemman ihmisjoukon oikeuksien toteutumisen kannalta.

”Tällaisia voivat olla esimerkiksi pakkomuuttoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluita ja asiakasmaksuja koskevat asiat”, Tanja Salisma kertoo.

Lakineuvojen kysyjät ovat useimmiten kehitysvammaisten ihmisten omaisia tai läheisiä, mutta kysymyksiä tulee yhä useammin myös viranhaltijoilta.

Lakimies vastaa -palsta

Sivuiltamme löydät myös Tukiviestistä tutun Lakimies vastaa -palstan arkiston, jossa Tukiliiton lakineuvonnan asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin, kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Uudet kysymykset ja vastaukset päivitetään sivulle.

Tukiliiton lakineuvonnan asiantuntijat tavoittaa sähköpostiosoitteesta
lakineuvonta@tukiliitto.fi.

Tukiliiton lakineuvonta antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Lisätietoja Tukiliiton sivulla. #lakineuvonta #kehitysvamma #kehitysvammaiset