Kysely tulkkauksen tallentamisesta tulkkausasiakkaille

07.12.2022

Kysely kartoittaa asiakkaiden ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä tulkkauksen tallentamisesta. Vastausaika päättyy 19.12.2022. Selvitystyön pohjalta pyritään luomaan ohjeet tulkkauksen tallentamiseen.

Tulkkausalan toimijoiden ja asiakasjärjestöjen yhteinen työryhmä selvittää tulkkaustilanteissa tapahtuvan tallentamisen kokonaistilannetta. Selvitystyön pohjalta pyritään luomaan ohjeet tulkkauksen tallentamiseen.

Asiakkaille suunnattu verkkokysely on osa selvitystyötä. Kyselyssä kartoitetaan asiakkaiden ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä tulkkauksen tallentamisesta (esimerkiksi videointi, äänittäminen). Kyselyyn voi vastata, vaikkei tulkattuja tilanteita olisikaan tallennettu. Kyselyn vastausaika päättyy 19.12.2022, ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kysely asiakkaille (siirry sivulle):
Kysely tulkkauksen tallentamisesta

Kyselyn ovat laatineet Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kyselyn teettäneeseen työryhmään kuuluvat:

  • Kieliasiantuntijat ry
  • Suomen kirjoitustulkit ry
  • Suomen Puhevammaisten Tulkit ry
  • Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry
  • Kuurojen Liitto ry
  • Suomen Kuurosokeat ry
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu

Kyselyihin liittyviin kysymyksiin vastaa

Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori
Matleena Messo, sähköposti
matleena.messo@diak.fi

Kiitos vastauksistanne!