Kysely: Miten korona on vaikuttanut perheesi toimeentuloon?

01.09.2020

Kokoamme tietoa koronan vaikutuksista perheiden toimeentuloon. Vastaamalla autat meitä vaikuttamaan.

Kehitysvammaisten Tukiliitto kokoaa yhdessä muiden kehitysvamma- ja autismijärjestöjen kanssa tietoa koronan vaikutuksista perheiden toimeentuloon Suomessa.

Järjestöille välittynyt tieto erilaisista koronatilanteen tuottamista toimeentulon haasteista on herättänyt meissä suuren huolen. Pystyäksemme paremmin vaikuttamaan tarvitsemme lisää tietoa kokonaiskuvasta. Vastaamalla kyselyyn autat meitä välittämään päättäjille tietoa ihmisten todellisuudesta. Kaikki tieto on meille arvokasta.

Kyselyn tuloksia käytetään valtioneuvoston tilannekeskukselle annettavien raporttien tausta-aineistona ja muussa järjestöjen tekemässä vaikuttamistyössä.

Toteutamme kyselyn yhdessä Kehitysvammaliiton, Autismiliiton, FDUV:n ja vammaisperheyhdistys Jaatisen kanssa.

Voit vastata kysymyksiin niiltä osin kuin ne koskevat perhettäsi. Vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia.

Webropol-kyselyyn pääset suoraan tästä linkistä: Kysely perheiden toimeentulosta korona-aikana

Löydät kyselyn myös Kyselyt-sivultamme

*

Kehitysvamma-alan järjestöt kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle ja päättäjille tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta korona-aikana. Mukana ovat Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, FDUV, Autismiliitto ja vammaisperheyhdistys Jaatinen. Lue aiemmat tiivistelmät: