Kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta

03.12.2020

Kyselyllä kerätään ajatuksia ja kokemuksia vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Kysely on auki 21.12.2020 saakka.

Vammaisfoorumi toteuttaa yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten lasten huoltajille. Vammaisfoorumi on noin 30 vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jossa Kehitysvammaisten Tukiliitto toimii aktiivisesti.

Kyselyllä kerätään ajatuksia ja kokemuksia vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on toteutunut Suomessa. Kyselyn tuloksia käytetään myös Vammaisfoorumin ja sen jäsenjärjestöjen vaikuttamistoiminnassa.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Avoimista vastauksista voidaan käyttää sitaatteja raportissa ja muissa julkaisuissa. Jos perheessä on useampi vammainen lapsi, voi kyselyn halutessaan täyttää erikseen jokaisen lapsen osalta.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa
www.webropol.com/s/koulukysely.

Kysely on auki 21.12.2020 saakka.

 

Kuvituskuva Freepik.com