Kysely: sote-alan ammattilaiset kaipaavat koulutusta seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen

28.06.2019

On tärkeää, että erityistä tukea tarvitseva henkilö saa itselle tietoa muun muassa seksuaalikasvatuksen avulla, mutta vielä jopa tärkeämmässä roolissa on henkilön lähipiiri.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke toteutti keväällä kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden tuen tarvetta. Kysely keräsi suuren määrän vastauksia sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä että tuen tarpeessa olevien läheisiltä.

Kyselyn alustavista tuloksista käy ilmi, kuinka seksuaalisuuden puheeksi ottaminen on edelleen haastavaa asumispalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, nautintoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä oli keskusteltu verrattain vähän. Sen sijaan omiin rajoihin, ehkäisyyn ja intiimihygieniaan liittyviä kysymyksiä oli käsitelty enemmän.

”Jokaisella nuorella on oikeus asialliseen ja oikea-aikaiseen tietoon seksuaalisuudesta. Jotta puheeksi ottaminen ja keskustelu olisi ammattilaiselle luonteva osa työtä, tulee hänen olla tietoinen omista asenteistaan ja arvoistaan seksuaalisuuden aihepiireissä. Ilman omien ajatusten työstämistä seksuaalisuuden teemat voivat näkyä esimerkiksi korostuneena huolipuheena, jolloin seksuaalisuuden kokeminen myönteisenä voimavarana jää taka-alalle”, hankesuunnittelija Veera Virta pohtii.

Koulutusta kaivataan

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa läheisten ja ammattilaisten arkea, jotta he voisivat paremmin olla avuksi erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden kysymyksissä. Kyselyllä haluttiin myös tuoda esille seksuaalisuuden monia eri ulottuvuuksia ja kartoittaa vastaajien asenteita.

Suurin osa vastaajista (70 %) oli sote-alan ammattilaisia ja muut (30 %) läheisiä. Etenkin erilaisissa asumispalveluissa työskentelevät ohjaajat vastasivat kyselyyn aktiivisesti. Ohjaajat kertoivat kaipaavansa koulutusta seksuaalisuuden aihepiireistä. Seksuaalisuuden asiantuntijan apua kaivattiin esimerkiksi kohdatessa asukkaan identiteettiin, seksitapoihin ja seurusteluun liittyviä tilanteita.

Arkisessa elämässä mukana olevilla henkilöillä, kuten työntekijöillä ja omaisilla tulisikin olla tietoa seksuaalisuuden vaikutuksesta hyvinvointiin ja siitä kuinka he omalta osaltaan voivat tukea erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä esimerkiksi ylläpitämään ihmissuhteitaan.

 

Jotta kukaan ei jäisi yksin

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeessa (2017 ­– 2019) on tehty nyt kaksi vuotta töitä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksinäisyyden kokemusten vähentämiseksi. Hankkeen tapahtumissa ja työpajoissa käsitellään yksinäisyyden kokemuksia, ystävyyttä, ihmissuhteita ja seksuaalisuutta.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset, autismikirjon ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Autismisäätiön kanssa. Hanketta rahoittaa STEA.

 

Lisätietoja:
Veera Virta
veera.virta@sexpo.fi
050 313 9636

Markku Vellas
markku.vellas@kvps.fi
0207 71 3554

 

Kuvituskuva: Nathan Anderson, Unsplash Photo Community