Väitöskirjatutkija: Kysely huoltajille kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista

10.12.2018

Väitöskirjatutkija Marjo-Rita Mäkäräinen on tehnyt kyselyn, johon hän toivoo vastauksia kehitysvammaisten oppilaiden huoltajilta. Kyselyyn voi vastata 31.12.2018 saakka.

Erityisluokanopettaja Marjo-Rita Mäkäräinen tekee väitöskirjatyötä kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista. Hän tekee väitöskirjaansa Oulun yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Marjo-Rita Mäkäräinen on tehnyt kyselyn, johon hän toivoo vastauksia kehitysvammaisten oppilaiden huoltajilta. Huoltajalla tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. Seuraavasta saatekirjeestä voit lukea tarkemmin kyselystä:

 

Hyvä kehitysvammaisen oppilaan huoltaja,

Toivon Teidän vastaavan tekemääni 3. – 10.-luokkalaisten kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteisiin liittyvään huoltajille tarkoitettuun kyselyyn. Kysely liittyy Oulun yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tekeillä olevaan väitöskirjatyöhöni, joka käsittelee kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita. Väitöskirjatyöni ohjaajina toimivat KT,  professori Marjatta Takala ja KT, yliopistonlehtori Elina Viljamaa.

Olen kiinnostunut tutkimuksessani kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista, niiden muodostamisesta sekä ylläpitämisestä. Tutkimukseni kannalta on tärkeää kuulla myös oppilaiden huoltajien ajatuksia omien lastensa ystävyyssuhteisiin liittyen. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kartoittaa kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyviä tekijöitä ja keinoja, joilla ystävyyssuhteita voidaan tukea.

Väitöskirjatutkija Marjo-Rita Mäkäräinen etsii vastaajia: “Olen kiinnostunut tutkimuksessani kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista, niiden muodostamisesta sekä ylläpitämisestä.” #erityislapset #koulu #ystävyys

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata nimettömästi ja kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Käsittelen ja säilytän aineistoa huolellisesti ja käytän sitä vain tutkimustarkoitukseen. Vastaamalla kyselyyn annatte tärkeää tietoa tutkittavasta aiheesta. Jokainen vastaus on merkityksellinen tutkimuksen onnistumiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Kyselyyn voi vastata 31.12.2018 saakka.

Kyselyyn pääsette vastaamaan tästä osoitteesta:
https://goo.gl/forms/Dxs4stNIGygJMKpC2

Vastauksestanne kiittäen!

Marjo-Rita Mäkäräinen
marjo-rita.makarainen@eduouka.fi
Erityisluokanopettaja