Väitöskirjatutkija: Kysely huoltajille kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista

09.04.2019

Väitöskirjatutkija Marjo-Rita Mäkäräisen kyselyn vastausaikaa on jatkettu. Kyselyyn voi vastata vielä 21.4.2019 saakka.

Erityisluokanopettaja Marjo-Rita Mäkäräinen tekee väitöskirjatyötä kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista. Hän tekee väitöskirjaansa Oulun yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Voit lukea hänen blogitekstinsä ”Onko kehitysvammaisilla koululaisilla ystäviä?” tästä linkistä:
www.tukiliitto.fi/blogi/onko-kehitysvammaisilla-koululaisilla-ystavia

Marjo-Rita Mäkäräinen toivoo kyselyyn vastauksia kehitysvammaisten oppilaiden huoltajilta. Huoltajalla tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. Seuraavasta saatekirjeestä voit lukea tarkemmin kyselystä:

 

Hyvä kehitysvammaisen oppilaan huoltaja,

Toivon Teidän vastaavan tekemääni 3.–10.-luokkalaisten kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteisiin liittyvään huoltajille tarkoitettuun kyselyyn. Kysely liittyy Oulun yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tekeillä olevaan väitöskirjatyöhöni, joka käsittelee kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita. Väitöskirjatyöni ohjaajina toimivat KT,  professori Marjatta Takala ja KT, yliopistonlehtori Elina Viljamaa.

Olen kiinnostunut tutkimuksessani kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista, niiden muodostamisesta sekä ylläpitämisestä. Tutkimukseni kannalta on tärkeää kuulla myös oppilaiden huoltajien ajatuksia omien lastensa ystävyyssuhteisiin liittyen. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kartoittaa kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyviä tekijöitä ja keinoja, joilla ystävyyssuhteita voidaan tukea.

Voit vastata kyselyyn 21.4. asti linkistä: Kysely ystävyyssuhteista

 

Kuvituskuva Linda Lauttia: Kolme koiranpentua.