Yhtä perhettä? -kuntavaalipaneeli 28.1.2021

21.01.2021

Tampereen kaupunkiseudun ylikunnallisessa kuntavaalipaneelissa keskustellaan ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuoltoon, perheiden hyvinvointiin ja järjestöjen toimintamahdollisuuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Yhtä perhettä? -kuntavaalipaneeli
28.1.2021 kello 10 – 12

Tampereen kaupunkiseudun ylikunnallisessa kuntavaalipaneelissa keskustellaan ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuoltoon, perheiden hyvinvointiin ja järjestöjen toimintamahdollisuuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Vaalipaneelissa keskustellaan siitä, millaisia ajatuksia ja ratkaisuja eri ryhmillä on tarjottavana tulevaisuuden haasteisiin. Teemana on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon, perheiden hyvinvointiin ja järjestöjen toimintamahdollisuuksiin liittyvät kysymykset, kuten:

  • Kuntien tehtävät muuttunevat tulevan valtuustokauden aikana, kun hyvinvointialueille siirtyy osa palveluista. Mitä tämä tarkoittaa kunnille?
  • Kodin ulkopuolelle on sijoitettu noin 18 000 lasta ja avohuolto mukaan lukien sen piirissä on noin 80 000 lasta. Sijaishuollon palvelutuotannosta valtaosa (noin 80 prosenttia) on yksityistä. Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa lakiesityksessä esitetään sitovaa työntekijämitoitusta lastensuojeluun, onko tämä ratkaisu? Entä miten alaikäisten päihteidenkäyttäjien tilanteeseen tulee puuttua?
  • Näyttää siltä, että raja kunnan ja hyvinvointialueen välillä tulee koulujen sisään, kun osa oppilashuollosta siirtyy hyvinvointialueille. Mitä tämä tarkoittaa erityisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän perheidensä näkökulmasta?
  • Suomessa on noin 10 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, joista noin 1100 on myös palveluntuottajia. Koko kolmannen sektorin rahoitus on muutoksessa, mikä aiheuttaa huolta alan toimijoissa ja niiden apua tarvitsevissa ryhmissä.

Koronatilanteesta johtuen paneeli lähetetään streamina. Ilmoittautuneet saavat linkin sähköpostiinsa ennen tilaisuuden alkua. Ilmoittautuminen: (siirry sivulle)
www.lyyti.fi/reg/yhta_perhetta

Lähetys löytyy 28.1.2021 YouTubesta kirjoittamalla hakuun Lastensuojelun keskusliitto. Vaalipaneelin linkki julkaistaan myös Facebook-tapahtumassa:
https://www.facebook.com/events/438014873874348

Järjestäjät:
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry
Kaikille eväät elämään -avustusohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto
#Munperheet – perheiden jälleenyhdistäminen -hanke, Pesäpuu ry.