Vaalit 2019: Äänestäminen kotona

20.03.2019

Jos olet vammautunut tai pitkäaikaisestii sairas, voit ilmoittaa, että haluaisit äänestää kotona. Ilmoitus on tehtävä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle 2.4.2019 kello 16 mennessä.

Vaalit-sivulla kerrotaan, että ”henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia”.

  • Kotiäänestyksessä kotiin saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
  • Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Ennakkoäänestys alkaa 3.4.2019.
  • Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista.
  • Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyslomake löytyy Vaalit-sivulta osoitteesta:
https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Omaishoitajille mahdollisuus äänestää kotona

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos hän täyttää omaishoidon tuesta annetussa laissa määrätyt omaishoitajan kriteerit. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kotikunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys on henkilölle, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Lue vinkit! #vaalit

 

Eduskuntavaalien aikatauluja 2019

  • ennakkoäänestys kotimaassa: 3. – 9.4.2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 3. – 6.4.2019
  • vaalipäivä: 14.4.2019
  • tulosten vahvistaminen: 17.4.2019
  • eduskunta aloittaa työnsä 23.4.2019.

Kuvassa näkyvä selkokielinen vaaliesite on ladattavissa netistä Vaalit-sivulta:
Eduskuntavaalit 2019