Vaalit 2021: Äänestäminen kotona

17.05.2021

Jos olet vammautunut tai pitkäaikaisestii sairas, voit ilmoittaa, että haluat äänestää kotona. Ilmoitus on tehtävä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle 1.6.2021 kello 16 mennessä.

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle saapuneesta ilmoituskortista.

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Lisätietoa ja kotiäänestyslomakkeen löydät Vaalit-sivulta osoitteesta
vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Omaishoitajille mahdollisuus äänestää kotona

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissaAvautuu uudessa välilehdessä (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys on henkilölle, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Lue vinkit! #vaalit

 

Kuntavaalien aikatauluja 2021

  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. – 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla 2. – 5.6.2021
  • tulosten vahvistaminen 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

 

Lähde: Vaalit.fi