Vaalit 2022: Äänestäminen kotona

04.12.2021

Jos olet vammautunut tai pitkäaikaisesti sairas, voit ilmoittaa, että haluat äänestää kotona. Ilmoitus on tehtävä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle tiistaina 11.1.2022 kello 16 mennessä.

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Lisätietoa ja kotiäänestyslomakkeen löydät Vaalit-sivulta osoitteesta
vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Omaishoitajille mahdollisuus äänestää kotona

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissaAvautuu uudessa välilehdessä (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys on henkilölle, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Lue vinkit! #vaalit

 

Aluevaalien aikatauluja 2022

Jos olet äänioikeutettu, sinulle postitetaan äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

  • ennakkoäänestysaika kotimaassa alkaa 12.1.2022 ja päättyy 18.1.2022
  • ulkomailla ennakkoäänestys päättyy jo 15.1.2022.
  • varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Lähde: Vaalit.fi

Ennakkoäänestäminen (ohje ja selkovideo)

 

Vaalit.fi ohjeistaa ennakkoäänestyspaikalle lähtijää näin:

1.
Ota ehdottomasti mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

2.
Voit ottaa mukaasi myös postitse kotiisi saapuneen äänioikeusilmoituksen (ilmoitus äänioikeudesta), mutta voit äänestää myös ilman sitä.

  • Jos äänestät ennakkoon laitoksessa tai ulkomailla, äänioikeusilmoitus kannattaa ottaa mukaan, koska se nopeuttaa äänestämistä näissä paikoissa.
  • Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoitusta, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä Digi- ja väestötietovirastosta.

 

Oikeusministeriön selkovideo kertoo, miten ennakkoäänestetään (videon pituus 7 minuuttia 21 sekuntia).