Koronakesä pelottaa vammaisten henkilöiden perheitä

28.05.2020

Monille vammaisten ihmisten perheille koronakevät on ollut erityisen raskas. Haasteet ja jaksamisen ongelmat voivat kasaantua kesällä, kun monet palvelut eivät ole saatavissa kuten tavallisina kesinä.

Monissa perheissä on jouduttu ottamaan kehitysvammainen läheinen asumisyksiköstä takaisin lapsuudenkotiin asumaan koronaepidemian ajaksi. Tähän on joko kehotettu yksiköstä tai sitten perhe on itse halunnut toimia näin välttääkseen tauon tapaamisissa tai estääkseen tartuntaa. Lapsiperheitä on kuormittanut muun muassa vastuu lapsen etäopetuksesta tai etäkuntoutuksesta. Tälle ajalle ei ole välttämättä saatu tueksi mitään palveluja.

Vanhemmat pelkäävät voimavarojensa loppuvan kesän aikana. He kaipaavat enemmän ulkopuolista apua ja myös tukea palvelujen järjestämiseen, jotta vastuu ei jää yksin vanhempien hartioille.

Perheet ja kehitysvammaiset ihmiset pohtivat, mitä tekemistä he keksivät kesäloman ajaksi, kun leirit, sopeutumisvalmennus ja kaupunkien tarjoama kesälomitus on monilta peruttu, tai perheet eivät uskalla viedä lasta hoitoon yksiköihin tai käyttää palveluita koronariskin vuoksi. Henkilökohtainen apukaan ei vielä kaikkialla toimi normaalisti.

Kehitysvammajärjestöt vaativat, että tukea järjestetään myös niille, jotka eivät pysty osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan, kun perheessä on riskiryhmiin kuuluva henkilö. Yksilöllisten palveluiden luomisessa kannattaisi hyödyntää myös alan opiskelijoita.

Vammaisten ihmisten palvelut eivät saa olla säästökohde

Perheille suunnatun väliaikaisen taloudellisen tuen tarvetta voi tulla vastaisuudessakin, erityisesti niissä perheissä, joissa nuorella tai aikuisella erityistä tukea tarvitsevalla perheenjäsenillä ei ole syksyllä mahdollisuutta mennä päivätoimintaan tai kouluun. Vanhempi joutuu tällöin jäämään palkkatöistä kotiin hoitamaan häntä.

Palvelujen saaminen ja jatkuminen pitkällä tähtäimellä on aiheellinen huoli kuntatalouden kiristyessä. Vammaiset ihmiset eivät saa jäädä kiristyvän kuntatalouden jalkoihin.

*

Kehitysvamma-alan järjestöt Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, FDUV, Autismiliitto ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa.

Lue aiemmat viikkoraporttien tiivistelmät:

Kuvituskuva muokattu Papunetin kuvapankista (Arasaac).