Yhdistyksille: Liittokokouksen ja jäsenyhdistysten kevätkokousten järjestäminen

13.03.2020

Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten suositellaan siirtävän lähiviikkoina pidettävät kokouksensa. Tukiliiton vuoden 2020 liittokokouksen järjestämisestä tiedotetaan tiistaihin 17.3. mennessä.

Jäsenyhdistykset ovat tiedustelleet Tukiliiton liittokokouksen pitämisestä toukokuussa. Teemme päätöksen tulevien kuukausien suunnitelmien suhteen maanantaina. Tiedotamme asiasta yhdistyksille heti, kun se on mahdollista. Käsittelemme liittokokouksen pitämistä tai siirtämistä maanantaina. Työvaliokunta kokoontuu maanantaina ja tekee asiassa ratkaisun.

Suositus Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten kevätkokousten siirrosta

Minulta ja liiton toimistolta kysellään nyt, miten jäsenyhdistysten tulee toimia yhdistysten kevätkokousten ja liittokokousasioiden kanssa. Tämän suositukseni on tarkoitettu avuksi, jos asia askarruttaa. Korostan kuitenkin, että jokainen yhdistys ja sen hallitus voi tehdä omat päätöksensä.

Suosittelen, että Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistykset siirtävät lähiviikkoina pidettävät kokoukset. Kehotan pitämään kokouksia etäyhteydellä, jos se on sääntöjen mukaan mahdollista, tai siirtämään kevätkokous eteenpäin, vaikka sääntöjen mukaan se olisi pidettävä aikaisemmin. Jäsenten terveys menee mielestäni muodollisten sääntöpykälien edelle. Jos kokouskutsulla tai ratkaisulla ei ole kiire, kannattaa odottaa ja seurata tilannetta.

Liitto tiedottaa tiistaihin 17.3. mennessä toukokuun liittokokouksen järjestämisestä. Teemme ratkaisuita maanantaina. Tiedostamme jäsenyhdistysten tilanteen mm. niiden kokousasioiden suhteen, jotka liittyvät liittokokoukseen ja sen aikatauluihin. Huomioimme tilanteen, kun teemme ratkaisuita liittokokouksen järjestämisestä.

Yhdistyslaissa ei ole erityissääntelyä koskien tilannetta, jossa sääntömääräistä yhdistyksen kokousta ei pystytä pitämään kulkutautiepidemian kaltaisista force majeure -syistä. Ei siis ole myöskään säännöksiä kokouksen peruuttamista koskien. Yhdistyksen hallituksen pitää siis harkita virusepidemian aiheuttamat erityistoimenpiteet yhdistyslain mukaisen yleisen vastuunsa nojalla. Hallitus voi päättää peruuttaa kokouksen ja siirtää sen myöhemmäksi. Mutta koska siihen oikeuttavia säännöksiä ei ole, hallitus tekee tämän tietoisena siitä, että se toimii yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Ihmisten terveys on kuitenkin aina ensisijaista. Tämän poikkeustilanteen hoitamiseen on syytä käyttää yhteiskunnassa kaikki mahdolliset keinot.

Seuraamme liiton toimistolla koronatilanteen kehittymistä koko ajan ja tulemme tarvittaessa antamaan tarkempia ohjeita.

13.3.2020

Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto