Kirjoituspyyntö koskien pakkosterilisaatiokokemuksia

17.12.2018

Opiskelija, hum. kand. Riikka Hynninen kerää pakkosterilisaatioita koskevaa muistitietoa Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineen pro gradu -tutkielmaa varten.

Kerään pakkosterilisaatioita koskevaa muistitietoa Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineen pro gradu -tutkielmaani varten. Olen kiinnostunut ihmisten omista kokemuksista ja muistoista, kirjoittamalla muistoistasi voit antaa minulle tärkeää tutkimustietoa. Suomessa vuosina 1935 – 1970 voimassa olleet sterilointilait mahdollistivat ilman steriloitavan suostumusta tehtävän pakkosterilisaation. Onko asia koskettanut Sinua tai läheistäsi? Olen kiinnostunut myös sellaisia pakkosterilisaatioita koskevista kokemuksista, jotka eivät liity mainittuun lakiin.

Voit kirjoittaa vapaamuotoisesti itsellesi merkityksellisistä asioista. Kaikki tekstit, niin pitkät kuin lyhyetkin, ovat tervetulleita. Voit halutessasi vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten pakkosterilisaatio vaikutti sinun tai läheistesi elämään?
 • Miksi operaatio tehtiin ja minkälaisia asioita siihen liittyi (esimerkiksi mitä operaatiosta kerrottiin etukäteen)?
 • Mitä pakkosterilisaatio merkitsi sinulle?
 • Ovatko ajatuksesi sitä kohtaan muuttuneet ajan myötä?
 • Oletko aiemmin kertonut jollekulle asiaan liittyvistä kokemuksistasi?
 • Miten pakkosterilisaatiosta puhuttiin ennen? Miten siitä puhutaan nykyään?

Tutkin kirjoituksia luottamuksellisesti, tutkimuksen eettisiä periaatteita noudattaen. Kirjoittajien tai heidän läheistensä nimiä ei tuoda julki tutkimuksessa. Myös kirjoitusaineiston arkistointi tapahtuu nimettömänä, kirjoittajan yksityisyyttä kunnioittaen. Merkitsethän vastaukseen kuitenkin sukupuolesi ja ikäsi. Kirjoituksestasi voidaan julkaista otteita tutkimuksissa ja niiden yhteydessä voidaan julkaista antamiasi taustatietoja, kuten sukupuolesi ja ikäsi (ikä merkitään tutkimuksessa viiden vuoden tarkkuudella kirjoittajan yksityisyyden suojaamiseksi).

Voit lähettää kirjoituksesi nimettömänä, mutta mikäli haluat ilmoituksen tutkimuksen valmistumisesta ja/tai haluat harkita osallistumista mahdolliseen jatkotutkimukseen, ilmoita minulle nimesi ja kotiosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi.

Voit lähettää kirjoituksen minulle sähköpostitse osoitteeseen riikka.hynninen@helsinki.fi tai kirjeenä osoitteeseen

Folkloristiikka/Riikka Hynninen
PL 59, Unioninkatu 38, C217
00014 Helsingin yliopisto

Suomen sterilointilait 1935 – 1970 mahdollistivat ilman steriloitavan suostumusta tehtävän pakkosterilisaation. Onko asia koskettanut Sinua tai läheistäsi? #pakkosterilointi #sterilointi

Kirjoituksia ei palauteta takaisin, ethän siis liitä mukaan sellaisia alkuperäisiä dokumentteja, jotka haluat säilyttää. Tutkielman rajallisten resurssien vuoksi otan vastaan vain suomen, ruotsin tai englannin kielellä kirjoitettuja tekstejä. En lähetä tätä kirjoituspyyntöä kenellekään henkilökohtaisesti, vaan välitän sen useille eri tahoille, esimerkiksi järjestöille. Voit halutessasi kertoa vastauksessasi, mitä kautta sait tietää kirjoituspyynnöstä.

Merkitse kirjeesi tai sähköpostisi alkuun selkeästi seuraavat tiedot

 1. Saanko olla Sinuun yhteydessä mahdolliseen jatkotutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.
  Jos vastaat tähän myöntävästi, liitä mukaan nimesi sekä osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, jotta voin lähettää Sinulle lisätietoja tutkimuksesta.
 1. Saako kirjoituksesi arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja luovuttaa tutkimuskäyttöä varten.
  Kirjoituksista muodostettava sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Oma vastauksesi arkistoidaan vain, jos annat siihen luvan. Arkistoitavia tekstejä muokataan tarvittaessa esimerkiksi poistamalla kolmansiin henkilöihin liittyviä tunnistetietoja. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen.

Kirjoittamiseen Sinulla on aikaa 1.2.2019 asti. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista.

 

Kunnioittaen,

Hum. kand. Riikka Hynninen
riikka.hynninen@helsinki.fi

Folkloristiikka/Riikka Hynninen
PL 59, Unioninkatu 38, C217
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja tutkimuksesta antaa myös
Professori Lotte Tarkka
lotte.tarkka@helsinki.fi

Folkloristiikka/Lotte Tarkka
PL 59, Unioninkatu 38, C217
00014 Helsingin yliopisto