Tietoa Kelan etuuksista selkokielellä

02.03.2020

Kela on julkaissut päivitetyt selkoesitteet 2020. Uusituista esitteistä saa tietoa muun muassa asumistuesta ja lapsiperheiden etuuksista.

Kelan selkoesitteitä jaetaan Kelan palvelupisteissä.
Esitteitä saa myös esimerkiksi neuvoloista ja TE-toimistoista.

Esitteissä kerrotaan Kelan tuista ja palveluista selkokielellä.
Uusia esitteitä on selkeytetty entisestään:
niiden kielenkäyttöä on yhtenäistetty
ja taittoa väljennetty.

Kelan esitteet päivitetään vuosittain suomeksi ja ruotsiksi.
Esitteet englanniksi, viroksi ja venäjäksi
päivitetään joka toinen vuosi.

Esimerkkejä Kelan selkoesitteistä

Kaikki esitteet julkaistaan myös pdf-muodossa kela.fissä.
Esimerkkejä esitteistä:

Lapsiperheiden tuet
Perhetuudet ja tuet lapsen sairastuessa. Lyhyesti ja selkeästi.
Lapsiperheet (pdf).

Sairausajan tuet ja kuntoutus
Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat, kuntoutus ja vammaistuet. Lyhyesti ja selkeästi.
Sairastaminen ja kuntoutus (pdf)

Yleinen asumistuki
Lyhyesti ja selkeästi.
Yleinen asumistuki (pdf)

Eläkeläisen tuet
Eläkkeet, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi.
Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet (pdf)

Toimeentulotuki
Lyhyesti ja selkeästi toimeentulotuesta Kelan sivulla.
Toimeentulotuki (pdf) 

 

Kelan kielenhuoltaja kertoo: selkokieli sopii kaikille

Kielenhuoltaja Essi Lehtinen Kelasta sanoo,
että selkokieleliset esitteet on tarkoitettu kaikille:
”Kelalla ei ole olemassa erikseen yleiskielisiä esitteitä,
koska on ajateltu, että selkoesitteet palvelevat kaikkia käyttäjiä.”

”Myös Kelan yleiskielisille sivuille
on yritetty kirjoittaa vaikeista asioista
mahdollisimman selkeästi.
Suurin ero selkoesitteiden ja yleiskielisen sisällön välillä
on informaation (eli tiedon) määrä.”

Selkokieli on suomen kielen muoto,
jossa sanasto ja rakenteet on mukautettu helpommin ymmärrettäviksi.
Selkoesitteitä on tehty Kelassa jo vuodesta 2010 asti.

Selkomateriaaleista hyötyvät erityisesti esimerkiksi

  • henkilöt, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia
  • kehitysvammaiset henkilöt
  • sellaiset henkilöt, joille suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli.

Tilaukset

Järjestöt ja yhteisöt voivat tilata esitteitä Kelan lomakevarastosta:
lomakevarasto@kela.fi.

Pienin lähetettävä määrä on 10 kappaletta/esite.