Kelan lupaus: Kenenkään kuntoutus ei katkea, vaikka palveluntuottaja vaihtuu

14.12.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto: On varmistettava, että yksilölliset tarpeet ovat palvelun järjestämisen lähtökohta.

Kela on tiedottanut lähettävänsä tällä viikolla kirjeen kaikille niille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2019. Kirjeen mukana on luettelo, josta asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia terapioita, esimerkiksi toimintaterapiaa, puheterapiaa ja fysioterapiaa. Asiakas voi itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksen. Edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on sopimus Kelan kanssa. Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat.  Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2019.

Kelan kirje on lähetetty tällä viikolla niille asiakkaille, joiden kuntoutuspäätös on voimassa vuoden 2019 puolelle, mutta nykyinen palveluntuottaja ei enää jatka Kelan sopimuskumppanina. Tällaisia asiakkaita on koko maassa yhteensä noin 3 500. Kirjeen mukana on luettelo kilpailutuksessa hyväksytyistä palveluntuottajista, joista asiakas voi valita itselleen uuden.

Uudesta palveluntuottajasta pitää ilmoittaa Kelaan. Ilmoituksen voi tehdä

  • kirjeen mukana tulleella lomakkeella
  • lähettämällä viestin asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi
  • soittamalla palvelunumeroon 020 692 205

Kelan mukaan tavoitteena on, että kenenkään terapiaan ei tule katkosta vuodenvaihteessa. Vaikka palveluntuottaja vaihtuu, oikeus kuntoutukseen säilyy.

Mitä nopeammin asiakas ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan Kelaan, sitä pikemmin Kela voi tehdä tarkistuspäätöksen. Asiakas voi sopia terapian aloittamisesta uuden palveluntuottajan kanssa heti, kun hän on tehnyt ilmoituksen. Asiakkaan ei siis tarvitse odottaa Kelasta kirjallista päätöstä palveluntuottajan vaihtumisesta.

Asiakkaat, joilla on voimassa oleva kuntoutuspäätös ja joiden palveluntuottajalla on sopimus Kelan kanssa, jatkavat kuntoutusta nykyisten palveluntuottajien kanssa normaalisti myös 1.1.2019 jälkeen.

Tutun terapeutin kanssa jatkamista voi hakea

Kehitysvammaisten Tukiliitto on vaatinut, että Kela jatkaa nykyisiä sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on saatu tehtyä, jotta kenenkään kuntoutus ei tilanteen johdosta keskeydy. Se, että kuntoutus ei teknisesti katkea, ei vielä takaa sitä, että yksilölliset tarpeet ovat palvelun järjestämisen lähtökohta.

Kelalta on mahdollista hakea mahdollisuutta jatkaa tutun terapeutin kanssa, vaikka tämä ei olisi tullut kilpailutuksessa valituksi. Kela voi tällöin tehdä hankintalain 110 §:n mukaisen suorahankinnan. Hakemuksessa on syytä perustella, miksi terapeutin vaihtuminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Kannattaa myös vedota Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 9 ja 10 §:iin ja perustella, miten asiakkaan terapeutin vaihtuminen olisi niiden vastaista. Kelan asiasta tekemästä päätöksestä voi valittaa. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus tekevät asiassa ratkaisun. Valituksen yhteydessä voi esittää vaatimuksen siitä, että saa jatkaa nykyisellä terapeutilla muutoksenhakuprosessin ajan.

#Kela lupaa, ettei kenenkään #kuntoutus katkea, vaikka palveluntuottaja vaihtuu. @Tukiliitto vaatii, että on lisäksi varmistettava, että yksilölliset tarpeet ovat palvelun järjestämisen lähtökohta.

Marraskuussa Tukiliiton edustajat kävivät tapaamassa Kelan johtajistoa. Tapaamisessa kehitysvammaisten ihmisten läheiset ja liiton työntekijät nostivat yhdessä esiin kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä. Tukiliiton viesti oli, että kuntoutuksen jatkuvuus on varmistettava ja vietävä ihmisten arkeen. Kelan vaativan kuntoutuksen yksilöterapioiden kilpailutus on aiheuttanut paljon huolta perheissä.