Kela: Nuori pääsee nyt Kelan kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa

07.03.2018

Nuoret voivat maaliskuusta alkaen hakea Kelan kuntoutuspalveluita suullisesti ja ilman lääkärinlausuntoa. Uudet palvelut tukevat nuorta kohti työelämää.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten eli niin sanottujen NEET-nuorten määrä on lisääntynyt Suomessa.

– Useimmat opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevista nuorista toivovat muutosta tilanteeseensa. On helpotettava nuorten pääsyä jo olemassa oleviin palveluihin ja tiivistettävä nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyötä, kertoo projektipäällikkö Johanna Rouvinen.

Keväällä 2018 kokeillaan myös uusia nuorille suunnattuja palveluja.

 

Kuntoutukseen ilman diagnoosia tai lääkärinlausuntoa

Kela kokeilee ammatillisen kuntoutusselvityksen myöntämistä kevyemmin perustein. Maaliskuun alusta alkaen alle 30-vuotias nuori, jolla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa ja joka ei ole suorittamassa siviili- tai asepalvelusta, voi hakea kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Riittää, että toimintakyky on heikentynyt. Kuntoutukseen ohjautumista madalletaan myös siten, että suullinen hakeminen on mahdollista.

– Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi olla yhteydessä Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon. Asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle, joka soittaa nuorelle, Johanna Rouvinen kertoo.

Yhteistyötahot, joilla on jo olemassa toimintamallit Kelan kanssa asiointiin, voivat olla yhteydessä Kelaan entiseen tapaan.

Kokeilu on osa projektia, jossa kehitetään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kuntoutusta. Projektissa luodaan suositus toimintakyvyn arvioinnista niissä tilanteissa, joissa nuori hakee kuntoutukseen.

Kelan Twitter-tilin mukaan nuoret, joilla on lievä kehitysvamma, voivat hakea mukaan kokeiluun.

Kelan kuntoutuksen palvelunumero on 020 692 205.

 

Lisätietoa Kelan sivulla:
www.kela.fi/neet-nuorten-kehittamishanke