Kela antoi lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioille jatkoaikaa

05.12.2018

Kelan mukaan fysio- ja toimintaterapiaa saavat lapset ja nuoret voivat jatkaa kuntoutusta nykyisten palveluntuottajien kanssa ensi toukokuun loppuun asti.

Kelan mukaan lasten ja nuorten fysio- ja  toimintaterapian palveluntuottajat, jotka eivät tulleet valituksi 1.1.2019 alkavalle sopimuskaudelle, voivat jatkaa nykyistä sopimusta Kelan kanssa 31.5.2019 saakka. Jos palveluntuottaja jatkaa sopimusta, asiakkaan fysio- ja  toimintaterapia jatkuu toistaiseksi normaalisti eikä hänen tarvitse tehdä asialle mitään.

Kela lupaa lähettää asiasta kirjeen kaikille alle 18-vuotiaille asiakkaille, jotka saavat tällä hetkellä Kelan järjestämää fysio- ja  toimintaterapiaa. Heitä on vajaat 7 000. Lisäksi Kela ottaa yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta jatkaa sopimusta, ja ohjaa asiakasta tarvittaessa uuden palveluntuottajan valinnassa.

Kelassa on päätetty kilpailuttaa uudelleen lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiat. Kela arvioi, että siinä valituksi tulleiden palveluntuottajien sopimuskausi alkaa 1.6.2019.

Lue Kelan oma tiedote (5.12.) linkistä: www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/nykyisille-lasten-ja-nuorten-fysio-ja-toimintaterapioille-jatkoaikaa.html

Tukiliitto: Kelan päätös on hyvä alku

Kehitysvammaisten Tukiliitto pitää Kelan nyt tekemää päätöstä hyvänä alkuna. Tämän lisäksi tulee kuitenkin pikaisesti arvioida tilanne myös aikuisten kuntoutujien ja muiden terapiamuotojen osalta sekä tarvittaessa hankkia lisää kuntoutuspalveluja myös näille asiakkaille. Kenenkään välttämätön kuntoutus ei saa keskeytyä vuodenvaihteessa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto esitti lokakuussa vaatimuksen, että Kela jatkaa nykyisiä sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on saatu tehtyä, jotta kenenkään kuntoutus ei tilanteen johdosta keskeydy. Kelan edustajat vahvistivat tuolloin, että asiakkaiden terapia ei katkea kilpailutuksen johdosta.

Marraskuussa Tukiliiton edustajat kävivät perjantaina 16.11. tapaamassa Kelan johtajistoa. Tapaamisessa kehitysvammaisten ihmisten läheiset ja liiton työntekijät nostivat yhdessä esiin kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä. Tukiliiton viesti oli, että kuntoutuksen jatkuvuus on varmistettava ja vietävä ihmisten arkeen. Kelan vaativan kuntoutuksen yksilöterapioiden kilpailutus on aiheuttanut paljon huolta perheissä.

#Kela antoi lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioille jatkoaikaa. @Tukiliitto pitää päätöstä hyvänä alkuna. Lisäksi tulee arvioida tilanne aikuisten kuntoutujien ja muiden terapiamuotojen osalta. Kenenkään välttämätön #kuntoutus ei saa keskeytyä.