Kehitysvammaisten viikko

20.10.2017

Teemana vuonna 2017 on asuminen. Viikon tunnuslause on "Oma elämä, oma koti".

Kehitysvammaisten viikko

Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistykset ja Me Itse -yhdistyksen ryhmät (alajaokset)  viettävät 1. 7.12.2017 valtakunnallista teemaviikkoa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Viikolla nostetaan esiin kehitysvammaisten ihmisten YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimuksen aiheita. Tänä vuonna vuorossa on asuminen. Viikon tunnuslause  on “Oma elämä, oma koti“. Nimeä ehdotti Me Itse ry:n johtoryhmän jäsen Sanna Sepponen.

Teuvo Taipale, joka itse on elänyt nuoruutensa laitoksessa, puhuu selkolehti Leijassa asumisesta näin:
– Siellä ei ollut virikkeitä eikä siellä tapahtunut mitään tavallisen elämän asioita, joten siellä ei oppinut tavallista elämää.

Teuvo Taipale on jyrkästi uuslaitoksia vastaan ja vaatii asukkaiden kuulemista. Hän jatkaa palvelujen järjestämisestä:
– Jos joku ei pysty sanomaan tahtoaan, juuri hänen palveluihinsa pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota. On väärin, että hän, joka tarvitsee eniten apua, ei sitä saa.

Lue koko haastattelu:
selkolehti Leija 4/2017.

 


Hae tukea

Totuttuun tapaan teemaviikkoa varten voi hakea pientä taloudellista tukea. Tuen hakuaika päättyy lokakuun viimeinen päivä.

Varmistus tuen myöntämisestä tehdään pian ja tuki maksetaan tapahtuman toteutumisen jälkeen. Tuen antavat Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Tukiliiton osuus Pieni ele -keräyksen tuotosta käytetään Teemaviikon tapahtumien tukemiseen.

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti tukiyhdistysten ja paikallisten Me Itse -ryhmien yhteisiin tapahtumiin. Tuen myöntämisessä kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

  1. Teeman huomioiminen
  2. Yhteistyö eri toimijoiden kesken
  3. Kehitysvammaisten henkilöiden ja Me Itse -ryhmien osallistuminen järjestelyihin
  4. Perinteisten tapahtumien ”uudistaminen”
  5. Vaikuttaminen ja näkyminen omalla paikkakunnalla
  6. Tapahtumien kulut

Tapahtumia kannattaa järjestää omien yhteistyökumppanien kanssa.