Kehitysvammaisten työllisyyttä edistetään osuuskuntia kehittämällä

30.11.2021

Tuettu osuuskunta -hankkeessa tavoitellaan kehitysvammaisille henkilöille uusia työmahdollisuuksia ja palkkaa tehdystä työstä. Tuettujen osuuskuntien avulla pyritään osaltaan löytämään keinoja myös työvoimapulaan.

Olisiko osuuskunnasta apua kehitysvammaisten ihmisten työllistymisessä?

Tuettu osuuskunta -hankkeessa (ESR) mahdollistetaan kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea tarvitsevien henkilöiden väylä tuettuun yrittäjyyteen. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni saisi jatkossa osan toimeentulostaan palkkana, joko palveluiden tai tuotteiden myynnillä. Hanke alkoi keväällä 2021.

”Olemme kiertäneet toimintakeskuksissa ja pitäneet työpajoja, joissa olemme selvittäneet kehitysvammaisten osaamista ja kiinnostusta erilaisten töiden suhteen. Monenlaista osaamista on tullut vastaan ja kiinnostusta päästä tekemään töitä”, Tuettu osuuskunta -hankkeen projektipäällikkö Jyrki Vihriälä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo hankkeen tiedotteessa.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset ihmiset, mutta kohderyhmää ei rajata tiukasti kehitysvammaisdiagnoosin mukaan. Lisäksi kohderyhmänä ovat kehitysvammaisten ja muuta tukea tarvitsevien palvelujen tarjoajat. Osuuskunta voisi tulevaisuudessa mahdollistaa töiden ja työntekijöiden kohtaamisen entistä paremmin.

Tuettu osuuskunta -hanke

  • Osallisuuden ja työmahdollisuuksien parantaminen.
  • Väylä tuettuun yrittäjyyteen.
  • Malli voi osaltaan helpottaa työvoimapulan ratkaisemisessa.
  • Hanke päättyy 30.6.2023.

Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kehitysvammaliitto, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry sekä Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry.

Lisätietoa sivulla (siirry sivulle)
www.jamk.fi