Kehitysvammaisten Tukiliiton rahoitus turvattu myös ensi vuodeksi – STEA julkaisi avustusehdotuksen 2019

19.12.2018

STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus julkaisi ensi vuoden avustusehdotuksensa joulukuussa. STEAn myöntämät valtionavustukset muodostavat suurimman osan Kehitysvammaisten Tukiliiton rahoituksesta.

STEAn avustusten turvin Kehitysvammaisten Tukiliitto pystyy jatkamaan tärkeää työtään kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tukena sekä tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa. Tukiliitto muun muassa julkaisee STEAn rahoituksella kaikille jäsenille ja lehtien tilaajille Leija- ja Tukiviesti-lehtiä, järjestää lukuisia vertaistukitapaamisia ja perheiden voimavaroja tukevia koulutuksia, neuvoo sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa sekä vie jäsenten kannalta tärkeitä asioita esille lakiuudistusten valmisteluun.

Harvinaisten ja perinnöllisten sairauksien Norio-keskuksen toiminta siirtyy Rinnekoti-Säätiöltä Tukiliitolle keväällä 2019. #tukiliitto #noriokeskus

Erityisesti vuotta 2019 koskevana asiana STEA vahvisti Norio-keskuksen avustuskohteiden siirron Tukiliitolle. Harvinaisten ja perinnöllisten sairauksien Norio-keskuksen toiminta siirtyy Rinnekoti-Säätiöltä Tukiliitolle keväällä 2019.

Suurin osa Tukiliiton rahoituksesta on niin kutsuttuja kohdennettuja toiminta-avustuksia, joiden käyttö on tiukasti rajattu tiettyyn sisältöön tai kohderyhmään. Tukiliitto saa avustusehdotuksessa kohdennettuihin toiminta-avustuksiin pieniä korotuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Muun muassa pystytään lisäämää saavutettavaa koulutustoimintaa aikuisille ja nuorille kehitysvammaisille henkilöille sekä vammaisten lasten perheille.

Avustusehdotus sisältää pettymyksenkin. Työelämäosallisuuden, työtoiminnan, päivätoiminnan ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden kehittämiseen käytettävä toiminta-avustus pienenee, eikä Tukiliitto saanut haettua korotusta vaikeimmin kehitysvammaisten asumispalveluiden asiakkaiden tuen ja osallisuuden kehittämiseen ja vahvistamiseen.

Tukiliitto ei myöskään saa hakemaansa uutta projektiavustusta. Kehittämistoiminta olisi projektissa kohdistunut vaikeasti vammaisten apu- ja toimintavälineitä tarvitsevien lasten osallistumismahdollisuuksiin koulussa ja vapaa-aikana.

Kolme kehittämisprojektia sai ennakoidusti jatkorahoituksen

Kaikki kolme käynnissä olevaa STEA-rahoitteista kehittämisprojektia saavat kuitenkin ennakoidusti jatkorahoituksen ja rahoitus myönnetään haetun mukaisesti täysimääräisenä. Kehitysvammaisten Tukiliitolla on tällä hetkellä käynnissä kehittämisprojektit seuraavilla kolmella tehtäväalueella:

  • Kehittää verkkoauttamisen ja -vertaistuen muotojen perheille sekä lisätä vanhempien tietoa ja kykyä toimia muuttuvassa tuen ja palveluiden kentässä (Tuleva -projekti)
  • Edistää kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten arjen neuvokkuutta ja vähentää yksinäisyyttä sekä edistää osallisuutta myös palvelujen kehittämistyössä (Aarne ja Aune -projekti)
  • Kehittää ja toteuttaa vuorovaikutusvalmennusta perheille, joissa vanhemmilla tai vanhemmalla on kehitysvamma (Vahvistu vanhempana -projekti)

Tukiliiton nykyisen toiminnan rahoitus on avustusehdotuksessa pääosin turvattu taas vuodeksi eteenpäin. STEA tekee varsinaiset avustuspäätökset vuoden 2019 alkupuolella.