Kehitysvammaisten Tukiliiton eduskuntavaalitavoite: YK:n vammaissopimusta on noudatettava

18.03.2019

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina – uudelta eduskunnalta vaaditaan tekoja! YK:n vammaissopimus velvoittaa.

Kehitysvammaisten Tukiliiton vaalitavoitteet pohjautuvat Suomea sitovaan YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja vaativat sopimuksen toteutumista.

1. Asumisen palvelut ja osallisuus on turvattava

  • Lakiin on saatava kirjaus siitä, että vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen järjestämisessä otetaan lähtökohdaksi henkilön yksilölliset tarpeet.
  • Asumiseen on oltava tarjolla yksilöllisiä vaihtoehtoja nykyistä enemmän. Kehitysvammaisten asumisohjelma (KEHAS) on vietävä tulevalla hallituskaudella loppuun.
  • Vammaisten henkilöiden valinnanvapaus pitää turvata muun muassa vahvistamalla tuettua päätöksentekoa.
  • Palveluiden järjestämistä on ohjattava ja valvottava niin, että henkilökohtaiset tarpeet huomioidaan siten kuin laki edellyttää.

2. Työstä on saatava palkkaa

  • Tulevaan hallitusohjelmaan on tehtävä kirjaus siitä, että palkattoman työn tekemisestä säädetään laissa. Lisäksi on säädettävä työhönvalmentajan tuesta palkkatyöhön pääsemiseksi.
  • Lakiin on saatava kirjaus siitä, että täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä on vammaisjärjestöjen ehdottama lineaarinen malli ansaintarajassa.

3. Toimeentulo on turvattava

  • Vammasta johtuvien välttämättömien palvelujen tulee olla maksuttomia.
  • Vammaisen lapsen kodin ulkopuolinen asuminen ei saa rasittaa liikaa perheen taloutta.
  • Sosiaaliturvan tulee taata riittävä elintaso kaikille, asettaa ihmiset yhdenvertaiseen asemaan ja huomioida yksilön tarpeet.

Tutustu tarkemmin Tukiliiton vaalitavoitteisiin ja ota käyttöösi tuottamamme materiaali vaalivaikuttamiseen. Työkaluja vaalivaikuttamiseen -osiosta löydät Vaalilupaus-sivun, jossa voi sitoutua vaalitavoitteisiimme. Sivulle kerätään myös listaa ehdokkaista, jotka ovat lupauksensa tehneet. Pyydä omaa ehdokastasi sitoutumaan työhön yhdenvertaisuuden puolesta.

Kuvapankistamme voit ladata itse tulostettavan Tee vaalilupaus -flaierin tai sosiaalisessa mediassa jaettavan Tee vaalilupaus -kuvan. Löydät myös Tukiliiton vaalitavoitteet kuvina, joita voit jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Vaalivaikuttamisen aineistoa täydennetään vielä. Sivuilta löytyy lähipäivinä muun muassa videosarja Mikä tekee kodista kodin?

Löydät myös vaalitavoitteemme selkokielellä sekä materiaalia vaalitapahtumien järjestämiseen, muun muassa valmiita kysymyspaketteja, taustatietoineen.

Videosarja Mikä tekee kodista kodin? kertoo asumisen palveluiden ja perheiden tuen merkityksestä. Palveluiden järjestämisen lähtökohdaksi on otettava yksilölliset tarpeet.

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina – uudelta eduskunnalta vaaditaan tekoja! #YKvammaissopimus velvoittaa. Tutustu Tukiliiton vaalitavoitteisiin. #mikätekeekodin #työstäpalkkaa #irtiköyhyydestä #tukiliittovaikuttaa

Tee vaalilupaus -someflaieri