KVANK: Kiinteistöveron vääristymä korjattava

04.02.2020

Verohallinto tulkitsee, että osa kehitysvammaisten ihmisten asumisesta ei ole vakinaista asumista. Nämä asukkaat maksavat vuokrassaan keskimäärin kaksi kertaa suuremman kiinteistöveron kuin muut kansalaiset.

Kehitysvammaiset ihmiset maksavat vuokrassaan keskimäärin kaksi kertaa suuremman kiinteistöveron kuin muut kansalaiset. Euroina se merkitsee keskimäärin 0,50 €/m²/kk lisärasitusta kehitysvammaisille ihmisille.

Tämä johtuu verohallinnon tulkinnasta, jonka mukaan osa kehitysvammaisten ihmisten asumisesta ei ole vakinaista asumista. Kiinteistövero peritään tällöin yleisen veroprosentin mukaan. Muiden kansalaisten asumisessa se peritään vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin mukaan, joka on pienempi.

Suurin osa kehitysvammaisista ihmisistä on vähävaraisia, joiden käyttöön kuukausittain jäävät tulot vuokran ja muiden pakollisten menojen jälkeen ovat pienet. Kaksinkertainen kiinteistövero pienentää käyttövaroja vielä 20 – 30 eurolla kuukaudessa.

Verohallinnon tulkinta poikkeaa esimerkiksi Tilastokeskuksen luokittelusta, jossa erityisryhmien asuinrakennukset luokitellaan asuinrakennuksiksi siinä missä pientalot, kerrostalot ja asuntolarakennuksetkin.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) pitää korkeampaa kiinteistöveroa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen vastaisena ja vaatii kiinteistöverolain muuttamista siten, että vakituiseen asumiseen luetaan myös erityisryhmien palveluasuminen ja tuettu asuminen.

Lisätietoa:
KVANKin työvaliokunnan puheenjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto,
puhelin 050 5569900,
risto.burman@tukiliitto.fi

KVANKin työvaliokunnan varapuheenjohtaja Ilkka Jokinen, Vaalijalan kuntayhtymä,
puehlin 050 60278,
ilkka.jokinen@vaalijala.fi

KVANKin työvaliokunnan varapuheenjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto,
puhelin 0408378340,
marianna.ohtonen@kvl.fi

 

KVANK – Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto.

Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille.

Lisätietoja
www.kvank.fi