Kehitysvamma-alan järjestöt vaativat vammaisten yhdenvertaisuutta

23.01.2019

Kehitysvamma-alan järjestöt vaativat, että henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys tulee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta loukkaavana poistaa.

Kehitysvamma-alan järjestöt ovat lähettäneet avoimen kirjeen 23.1.2019 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle, jossa he vaativat henkilökohtaisen avun voimavararajauksen poistamisesta vammaislakiesityksestä. Järjestöt halusivat samalla kiittää ministeriötä hyvästä yhteistyöstä koko valmistelun ajan.

Kehitysvamma-alan järjestöt nostavat esille vakavan huolen vammaislakiesityksen henkilökohtaisen avun pykälään sisältyvästä voimavarasäännöksestä. Voimavaraedellytys tulee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta loukkaavana kokonaisuudessaan poistaa.

Korjausesityksenä kehitysvamma-alan järjestöt vaativat, että ehdotuksesta (8 § 2 mom) poistetaan virkkeet : ”Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö. Henkilökohtaisella avulla vastataan tarpeisiin, jotka edellyttävät pääasiassa muuta kuin hoivaa, hoitoa tai vammaisen henkilön taikka toisen henkilön turvallisuuden varmistamista.” 

Kehitysvamma-alan järjestöt vaativat, että henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys tulee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta loukkaavana kokonaisuudessaan poistaa. #tukiliittovaikuttaa #henkilökohtainenapu

 

Voimavararajausta ei saa tiukentaa

Järjestöt ovat erityisen huolissaan hallituksen esityksen perusteluista pykälätasolle nostetusta, entisestään tiukennetusta voimavararajausta koskevasta virkkeestä. Säännös asettaa vammaiset henkilöt keskenään eriarvoiseen asemaan.

Voimavararajausta on tiukennettu lisäämällä 8 pykälän 2 momenttiin virke:

”Henkilökohtaisella avulla vastataan tarpeisiin, jotka edellyttävät pääasiassa muuta kuin hoivaa, hoitoa tai vammaisen henkilön taikka toisen henkilön turvallisuuden varmistamista.”

Järjestöt vaativat, että virke tulee ehdottomasti poistaa pykälästä.

Vammaislain tarkoitus on järjestää palvelut vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan. Henkilökohtaista apua ei voi evätä henkilöltä sillä perusteella, että hänen vammansa aiheuttaa erilaista avuntarvetta kuin muilla. Myös henkilöillä, joilla on kognitiivisia ongelmia, on yhtä lailla oikeus käydä asioilla, harrastaa ja tavata ystäviä.

Koska kyseessä on selkeästi pykälän sanamuodon tiukennus, menetämme nykyiseen lakiin perustuvan korkeimman hallinto-oikeuden hyvän oikeuskäytännön, josta on ollut suuri apu. Myös ehdotuksen perusteluiden mukaan tarkoitus on kuitenkin, että voimavarakynnys olisi nykyisen oikeuskäytännön mukainen ja kyseistä käytäntöä voitaisiin hyödyntää jatkossakin.

Kehitysvamma-alan järjestöt toivovat ministerin vaikuttavan siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassakin paljon kysymyksiä herättänyt voimavararajaus poistetaan.

Viestiin liitetyt sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toimitetut lausunnot avaavat ongelmaa tarkemmin. Katso sivulla:
Lausunnot ja kannanotot

Kirjeen ovat allekirjoittaneet

Risto Burman, toiminnanjohtaja
Kehitysvammaisten Tukiliitto

Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja
Kehitysvammaliitto

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja
Autismiliitto

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare
FDUV