Kehas-ohjelman juhlaseminaari nosti esiin onnistumisia ja katsoi tulevaan

20.11.2020

Kehitysvammaisten asumisohjelma tulee päätökseen vuoden 2020 lopussa, mutta työ yhdenvertaisen asumisen puolesta jatkuu.

Kuluvalla viikolla (18.11.2020) järjestettiin Kehitysvammaisten asumisohjelman (Kehas-ohjelma) juhlaseminaari, jossa tarkasteltiin laitosasumisen purkamista ja yksilöllisen asumisen kehittämistä tavoitelleen ohjelman satoa.

Kehas-ohjelma käynnistyi vuonna 2010, kun hallitus hyväksyi periaatepäätöksen laitosasumisen lakkauttamisesta ja yksilöllisten asumisratkaisujen kehittämisestä laitosmaisen asumisen tilalle. Ohjelman päämääränä oli, että vuoden 2020 jälkeen kukaan ei asu laitoksessa. Laitosasumisen määrä onkin Suomessa Kehas-ohjelman aikana vähentynyt, ja erilaisten asumispalvelujen piirissä olevien kehitysvammaisten asiakkaiden määrä on vastaavasti lisääntynyt.

Vaikka Kehas-ohjelman aikana on otettu harppauksia kohti yhdenvertaisempaa ja monipuolisempaa asumista, työtä on yhä jäljellä. Kehitysvammaisten Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen kertoi Kehas-juhlaseminaarissa muun muassa Asumisen tekoja -kumppanuusverkoston toiminnasta, jossa etsitään ja kehitetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja ja erilaisia asumisen tuen muotoja.

”Asumisen ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen jatkuu, ja tätä työtä tehdään yhdessä. Toivomme, että Asumisen tekoja -kumppanuusverkostossa jaetaan matalalla kynnyksellä vinkkejä ja hyviä kokemuksia yksilöllisistä asumisen ratkaisuista. Lisäksi toivomme, että Suomessa otetaan yhä laajemmin käyttöön kumppanuusverkostossa laaditut, ihmisoikeuksiin perustuvat asumisen laatukriteerit”, Keski-Korhonen sanoo.

Asumisen kehittämisessä on kiinnitettävä yhä tarkempaa huomiota yksilöllisiin palveluihin, jotka ovat omannäköisen asumisen ja arjen mahdollistajia. YK:n vammaissopimuksen 19 artikla kieltää laitosmaiset käytännöt, joiden ilmeneminen on mahdollista myös pienemmissä asumisyksiköissä silloin, kun ihmiset eivät saa tarvitsemaansa yksilöllistä tukea ja palveluita. Juhlaseminaarissa nostettiin esiin myös se, että vammaisten henkilöiden tarpeet tulee ottaa yhä kattavammin huomioon kuntien asuntopolitiikassa ja muun muassa kaavoittamisessa.

Vaikka Kehas-ohjelma päättyy kuluvaan vuoteen, ja asumista kehitetään ruohonjuuritasolla muun muassa Asumisen tekoja -verkoston muodossa, asumiseen liittyvien oikeuksien toteuttamisessa tarvitaan edelleen myös valtion tukea ja ohjausta.

”Kehas-ohjelmaa voisi luontevasti seurata esimerkiksi tukiasumisen ohjelma”, Keski-Korhonen sanoo.