Kantelu apuvälineiden luovutusperusteista

01.04.2019

Voimassa oleva ohjeistus sulkee lainvastaisesti apuvälinepalvelujen piiristä tietyt asiakasryhmät, tietynikäiset ihmiset ja jopa tietyt apuvälineet.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaissut 1.10.2018 valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaan (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 35/2018). Opas löytyy tästä linkistä (pdf-tiedosto):
Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille

Kehitysvammaisten Tukiliitto on tehnyt oppaasta kantelun, sillä se pitää opasta monelta kannalta apuvälineiden luovuttamiseen soveltuvan lainsäädäntömme, mukaan lukien lain tasoisena Suomessa voimassa olevan YK:n vammaissopimuksen, vastaisena. Kantelu on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle. 
Voit lukea kantelun tästä linkistä:
Kehitysvammaisten Tukiliiton kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista.

Invalidiliitto on aiemmassa kantelussaan valtakunnallisten apuvälineiden luovutusperusteista eduskunnan oikeusasiamiehelle nostanut esiin monia erilaisia apuvälineitä. Voit lukea kantelun tästä linkistä:
www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/invalidiliitto-kanteli-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.

Tukiliiton kantelu tuo esille, että valtakunnalliset apuvälineiden luovutusperusteet -ohjeistuksen keskeinen ongelma on se, että lainsäädännön lähtökohta apuvälineen tarpeen yksilöllisestä, tilannekohtaisesta ja kokonaisvaltaisesta arvioinnista ja harkinnasta jää taka-alalle ja erilaiset apuvälineiden luovutuksen kategoriset rajaukset korostuvat. 

Kantelu apuvälineiden luovutusperusteista: ”Ohjeistus käytännössä sulkee lainvastaisesti etukäteen pois apuvälinepalvelujen piiristä tietyt asiakasryhmät, tietynikäiset ihmiset ja jopa tietyt apuvälineet.” #tukiliittovaikuttaa

Tukiliiton maaliskuussa 2019 tekemä kantelu keskittyy erityisesti polkupyörien apuvälineinä luovuttamisen edellytyksiin. Ohjeistuksen mukaisissa edellytyksissä on useita isoja ongelmia erityisesti kehitysvammaisten ja vastaavien haasteita omaavien (esim. autismin kirjolla olevien) henkilöiden oikeuksien näkökulmasta.

Ohjeistuksen mukaan erityisominaisuuksilla varustettuja polkupyöriä luovutettaisiin ensisijaisesti vain lapsille ja heillekin vain silloin, kun tavoitteena on itsenäinen pyöräily. Tukiliitto nostaa esille, että tämä rajaa käytännössä pois suuren määrän kehitysvammaisia ja vastaavaa tukea tarvitsevia lapsia, jotka eivät pysty pyöräilemään itsenäisesti esimerkiksi hahmotushäiriöiden, vaaran tunnottomuuden, ymmärtämisen vaikeuksien tai autismin vuoksi, vaikka pyörän myöntämiselle olisi apuvälineasetuksen mukaiset perusteet ja muuten fyysisesti polkeminen ja ajaminen sujuvat.

Tukiliitto muistuttaa, että apuvälineasetuksen mukaan riittää kuitenkin, että yksilöllisen tarvearvion perusteella apuväline edistää sen hakijan kuntoutumista, tukee, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäisee toimintakyvyn heikentymistä. Luovutusperuste-oppaan kaltaisilla lainsäädäntöä alemman tasoisilla ohjeistuksilla ei voida ohittaa apuvälineasetusta, eikä myöskään terveydenhuoltolakia, syrjinnän kieltävää yhdenvertaisuuslakia eikä YK:n vammaissopimusta.

 

 

Tekstin linkit:

Opas, jota kantelut koskevat
Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.
Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille, pdf-tiedosto:
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3989-9

Tukiliiton kantelu
Tukiliiton kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista 28.3.2019, pdf-tiedosto:
https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/03/tukiliiton-kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle-valtakunnallisista-laakinnallisen-kuntoutuksen-apuvalineiden-luovutusperusteista_28032019.pdf

Invalidiliiton kantelu
Invalidiliitto kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle valtakunnallisesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -ohjeistuksesta, linkki aukeaa sivulle:
https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/invalidiliitto-kanteli-eduskunnan-oikeusasiamiehelle