Jäsenyhdistyksille: Hyvinvointialueilla vaikuttaminen, toimintarahan hakeminen ja yhdistyshaastatteluihin vastaaminen

21.12.2021

Kiitos kaikille jäsenyhdistyksille kuluneesta vuodesta! Monella paikkakunnalla on löytynyt myös uudenlaisia toiminnan tapoja, vaikka vuosi on ollut poikkeuksellinen.

Jäsenyhdistyksille ajankohtaista alkuvuodesta: Hyvinvointialueilla vaikuttaminen, toimintarahan hakeminen ja yhdistyshaastatteluihin vastaaminen

Kiitos kaikille jäsenyhdistyksille kuluneesta vuodesta! Vaikka vuosi on ollut poikkeuksellinen, yhdistysten toiminta on jatkunut ja monella paikkakunnalla on löytynyt myös ihan uudenlaisia toiminnan tapoja. Vuosi 2022 on jo ovella ja haluamme tiedottaa liiton tuesta jäsenyhdistyksille.

Hyvinvointialueilla vaikuttaminen ja työryhmien muodostaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tämä vaikuttaa myös Tukiliiton ja sen jäsenyhdistysten alueelliseen vaikuttamistyöhön. Tavoitteena on, että kevään 2022 aikana yhdistykset muodostaisivat vaikuttamistyöryhmän jokaiselle hyvinvointialueelle. Työryhmät ovat tukipiirien nimeämiä ja ne saavat vahvaa tukea liitolta toimintaansa. Lisätietoa vaikuttamistyöryhmien muodostamisesta ja niiden saamasta tuesta
Vaikuttamistyöryhmät

Toimintaraha vuodelle 2022 haussa tammikuussa

Tukiliiton jäsenyhdistys voi hakea liitolta taloudellista tukea vuoden 2022 toimintaan. Toimintaraha on suuruudeltaan 2000-7000 euroa ja sitä myönnetään vuodelle 2022 erityisesti yhdistysten yhteiseen vaikuttamistoimintaan tulevilla hyvinvointialueilla sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan. Toimintarahaa haetaan tammikuussa sähköisellä hakemuksella, joka sisältää lyhyen toimintasuunnitelman, talousarvion sekä arvion toimintaan osallistuneiden henkilöiden määristä. Lisätietoa toimintarahan hausta, hakukriteereistä ja seurannasta
Taloudellinen tuki
Osallisuutta tukevan ryhmän toimintamalli löytyy sivulta
Näin käynnistät tukea tarvitsevien aikuisten osallisuutta tukevan ryhmätoiminnan

Edellisen vuoden toimintarahan sähköinen seurantalomake tulee tehdä tammikuun loppuun mennessä ja kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma toimittaa 22.3. mennessä Soilikki Alanteelle, sähköpostilla osoitteeseen
soilikki.alanne@tukiliitto.fi.

Yhdistyshaastattelut tammikuun loppupuolella

Soitamme Tukiliiton jäsenyhdistyksiin viikolla 3 ja 4. Noin puoli tuntia kestävän haastattelun teemana on yhdistyksen vuoden 2021 toiminta ja siinä tapahtuneet muutokset. Haluamme myös kartoittaa tyytyväisyyttä liiton antamaan tukeen ja toiveita lähivuosille. Aluekoordinaattorit ovat yhteyksissä yhdistyksiin tammikuun alussa ja sopivat soittoaikoja.

Rauhallista joulunaikaa ja kohtaamisiin taas ensi vuonna!