Jäsenyhdistyksille ajankohtaista: Yhdistyskysely joulukuussa ja toimintarahan hakuaika tammikuussa 2019

16.11.2018

Tukiliiton jakaman taloudellisen tuen seuraava hakuaika on tammikuussa 2019.

Tukiliiton jäsenyhdistysten toivotaan vastaavan yhdistyskyselyyn 7.1.2019 mennessä. Kyselyyn vastaajat voivat vaikuttaa tulevien vuosien toimintaan.

Yhdistyskysely 2018

Marraskuun lopussa tukiyhdistysten sihteerit ja puheenjohtajat saavat sähköpostiinsa kyselyn, jolla kartoitetaan jäsenyhdistysten toimintaa ja kerätään palautetta kattojärjestön toiminnasta vuonna 2018. Tietoa käytetään vuosiraportointiin ja rahoittajalle annettavaan selvitykseen. Kyselyyn vastaamalla jäsenyhdistykset voivat myös tehdä ehdotuksia ja tätä kautta olla vaikuttamassa tulevien vuosien toiminnan suuntaamiseen. Vastausaika on 7.1. 2019 mennessä.

Toimintaraha vuosille 2019 – 2020

Tammikuussa on liiton jakaman taloudellisen tuen hakuaika, josta tiedotetaan myös suoraan jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille. Haettava avustus on suuruudeltaan 500 € – 3000 € vuodessa ja sitä voi hakea vuosille 2019 – 2020. Niiden yhdistysten, joilla on jo päätös vuoden 2019 osalta, ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. Tukipiireille jaetaan taloudellista tukea 1000 € vuonna 2019. Tätä tukea piirien ei tarvitse erikseen hakea. Lisäksi tukipiirit voivat hakea toimintarahaa kuten muutkin jäsenyhdistykset.

Lisätietoa ja hakulomake löytyy Tukiliiton kotisivuilta
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/taloudellinen-tuki/

Liittohallituksen vahvistamien kriteerien mukaisesta tuen edellytyksenä on yhteistyö toisen jäsenyhdistyksen kanssa ja toiminnan pitää liittyä joihinkin seuraavista teemoista:

1.
Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen

  • vammaisille henkilöille ja heidän lähi-ihmisilleen suunnatut koulutukset ja keskustelutilaisuudet,
  • ammattilaisille ja päättäjille suunnatut tilaisuudet ja kampanjat,
  • yhdistysten yhteisen alueellisen vaikuttamistoiminnan kehittäminen.

Toimintarahan suuruus määräytyy toiminnan laajuuden ja toiminnasta aiheutuneiden kulujen mukaan. Jos hakijoita on paljon, ensisijaisena ovat hakemukset, jotka keskittyvät vaikuttamiseen.

2.
Yhdistystoiminnan kehittäminen

  • kehitysvammaisten henkilöiden osallistumisen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen,
  • Me Itse -ryhmien tuen järjestäminen,
  • tietoverkkoihin ja sosiaaliseen mediaan liittyvät koulutukset ja kehittäminen,
  • uuden yhdistysyhteistyön käynnistäminen ja yhdistymisprosessit.

3.
Vertaistuki ja Kohtaa mut -tapahtumat

  • vammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille järjestetty toiminta,
  • perheille suunnattu toiminta,
  • vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnatut yhteiset tapahtumat.

 

Toimintaraha ei ole tarkoitettu yhdistyksille, jotka saavat muuta STEA-avustusta tai joilla on palkattua henkilöstöä. Rahoittajan kriteerit jaettavalle avustukselle löytyvät  www.stea.fi

Tuen jakamisen edellytyksenä on myönteinen päätös liiton saamalle jäsenjärjestöavustukselle.

Lisätietoa hakuprosessista Soilikki Alanne,
soilikki.alanne@tukiliitto.fi,
040 4839 318
tai
kriteereistä ja päätöksistä Lea Vaitti
lea.vaitti@tukiliitto.fi,
050 5288386