Järjestötiedote liittohallituksen kokouksista 5 ja 6/2019

12.12.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokoukset 5 ja 6/2019

Kokous 5 pidettiin 17.10. 2019
Kokous 6 pidettiin 30.11.-1.12.2019

 

Kokouksessa 5 päätettiin antaa puoltava lausunto Hämeenlinnan Seudun tukiyhdistyksen sääntömuutokseen.

Kokouksen 6 ensimmäisenä päivänä pidettiin työpaja strategiavalmistelusta. Strategian valmistelussa tähdätään siihen, että esitys liiton strategiaksi voidaan tuoda vuoden 2020 liittokokoukseen.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus sekä raportti talouden toteumasta.

Liittohallitus toteutti itsearviointikyselyn ja kävi vastausten pohjalta itsearviointikeskustelun.

Käsiteltiin liiton sääntöjen muuttamista. Toukokuussa kokoontunut liittokokous palautti uudelleen valmisteltavaksi osan sääntömuutosehdotuksista. Palautettu osa koskee liittohallituksen kokoonpanoa ja liittokokouksessa tapahtuvaa päätöksentekoa. Liittokokous ilmaisi siten tahtotilan, että liiton sääntöjä on syytä muuttaa, mutta tarvitaan lisää valmistelua. Valmistelutyön avuksi jäsenyhdistykset kutsuttiin koolle järjestöpäivään marraskuun alussa. Varsinainen valmistelutyö alkoi marraskuussa hallituksen työvaliokunnassa, ja jatkui liittohallituksen kokouksessa. Liittohallitus kävi läpi eri vaihtoehtoja erityisesti hallituksen kokoonpanon osalta. Valmistelua jatketaan seuraavassa liittohallituksen kokouksessa tammikuussa, jolloin myös mahdollisesti tehdään päätös sääntömuutosehdotuksesta.

Käsiteltiin Imatran Seudun tukiyhdistykseltä saatu kirje sekä toivomus avata keskusteluyhteys. Päätettiin vastata, että keskustelutilaisuus järjestetään.

Päätettiin aloittaa valmistelutyö ja selvitys vaihtoehtoisista liiton jäsenyys- ja jäsenmaksumalleista.

Keskusteltiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen jäsenen valintatavasta. Valinta tehdään seuraavassa liittohallituksen kokouksessa tammikuussa.

Todettiin, että liiton nykyinen sijoitussuunnitelma on hyvä. Sijoitussuunnitelma tarkistetaan kerran vuodessa.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Sumeliuksenkatu 18 rakennuksessa alkaa saneeraus vuonna 2020. Liitolla on rakennuksessa tiloja.
  • Toiminnanjohtaja irtisanoi liiton vuokralaisena Tulppaanitalossa olevan Maria Akatemian vuokrasopimuksen.
  • Kauko Kotilaisen testamenttilahjoitus 137 889 euroa.
  • Inclusion Europen ”Europe in Action” konferenssit 2020 ja 2021.
  • Selvitys liiton tuesta jäsenyhdistyksille kehitysvammaisten jäsenten toimintaan.
  • Puhejohtajavaalin ennakkotiedotus ja ehdokkaiden esittely. Tiedotamme jäsenyhdistyksille liittokokouksessa 2020 järjestettävästä Tukiliiton puheenjohtajavaalista niin, että jäsenillä on mahdollisuus tutustua puheenjohtajaehdokkaisiin ennen liittokokousta.
  • Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan säännösehdotukset koskien vammaisten henkilöiden osallisuutta ja oikeussuojakeinoja palveluita järjestettäessä (Osallisuustyöryhmä 7.1.-31.5.2020). Työryhmä perustetaan suorana seurauksena Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta. Ministeriö pyytää Tukiliitolta nimitysesitystä työryhmän jäseneksi.

 

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 90.