Järjestötiedote liittohallituksen kokouksista 2, 3 ja 4/2020

29.04.2020

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokoukset 2-4/2020
Kokous 2/2020 pidettiin 15.2.
Kokous 3/2020 pidettiin 16.3.
Kokous 4/2020 pidettiin 24.4.

 

Kokous 2/2020

Kokousta edeltävänä päivänä järjestettiin Tukiliiton ja KVPS-konsernin hallitusten yhteistapaaminen. Kokouspäivänä, ennen varsinaisen kokouksen alkua järjestettiin hallituksen strategiatyöpaja yhdessä työntekijöiden kanssa.

Hallitus hyväksyi muutetun talousarvion 2020.

Tehtiin periaatepäätös, että Sumeliuksenkatu 18 A 2.krs toimitilan perusparannus ja rakennusurakka toteutetaan, mutta suunniteltua pienempänä. Hanketta supistetaan ja halpuutetaan.

Liittohallitus totesi lausuntonaan, että se pitää hyvänä Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiirin lähettämää sääntömuutosehdotusta.

Kokouksessa ei ollut ilmoitusasioita.

 

Kokous 3/2020

Kokous oli sähköpostikokous.

Liittohallitus päätti, että vuoden 2020 liittokokous siirretään ja pidetään lauantaina 29.8.2020.

 

Kokous 4/2020

Kokous oli sähköpostikokous.

Liittohallitus käsitteli STEA:n alustavan tarkastuskertomuksen ja hyväksyi siihen annettavan vastineen.

Patentti- ja rekisterihallitus pyysi korjaamaan sääntömuutoksesta jäsenmaksuvapautusta koskevan kohdan: ”Liittokokous voi myös päättää tietyn jäsenyhdistyksen vapauttamisesta jäsenmaksusta ottaen kuitenkin huomioon jäsenyhdistysten yhdenvertaisen kohtelun”. Liittohallitus päätti poistaa kyseisen kohdan, jotta liittokokouksen päättämät sääntömuutokset voidaan rekisteröidä.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa
toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 90.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.