Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 8/2020

07.12.2020

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 8 /2020
Kokous pidettiin 27. ̶ 28.marraskuuta 2020

Kokouksen aluksi käsiteltiin ajankohtainen katsaus Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaan ja talouteen.

Päätettiin hallituksen työjärjestyksen muutoksista. Muutoksilla tavoitellaan toimintatapojen kehittämistä ja hyvän hallinnon edistämistä. Hallituksen työjärjestys on hallituksen sisäinen toimintatapaa koskeva toimintaohje.

Päätettiin liiton sääntömuutoksista, joita esitetään liittokokoukselle 2021. Sääntömuutoksilla kehitettäisiin järjestöhallintoa, päätöksentekoa ja jäsendemokratian toteutumista vastaamaan paremmin tämän ajan tarpeita. (Sääntömuutosesitys ja sitä esittelevä erillinen uutinen julkaistaan liiton verkkosivulla viimeistään tammikuussa, jolloin jäsenyhdistyksillä on runsaasti aikaa tutustua esitykseen ennen kesäkuun liittokokousta.)

Ohjattiin liiton jäsenyyksien ja jäsenmaksujen uudistamisen valmistelua. Tarkoituksena on etsiä keinoja kehittää jäsenyyksiä ja jäsenmaksuja, jotta ne vastaisivat paremmin nykyistä jäsenyhdistysten rakennetta ja jäsenyhdistyskentän muutosta. (Tällainen muutos on esimerkiksi se, että liittoon liittyy diagnoosikohtaisia yhdistyksiä ja ylipäätään muitakin kuin paikallisyhdistyksiä. Liiton säännöissä ja jäsenmaksuissa ei ole huomioitu tätä muutosta.) Valmistelutyö aikataulutettiin kevätkaudelle 2021.

Käsiteltiin yhden jäsenen lähettämää kirjettä ja selvityspyyntöä liittyen jäsenyhdistyksen toimintaan liittokokouksessa. Päätettiin antaa vastaus, että kirjeessä esitetyt asiat eivät koske liiton toimintaa, ja liitolla ei ole mahdollisuutta puuttua itsenäisten jäsenyhdistysten ratkaisuihin.

Valittiin Jyrki Pinomaa jäseneksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallitukseen kaudeksi 2021 ̶ 2022. (Liittohallitus valitsee kaksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön seitsemästä hallituksen jäsenestä.)

Käytiin arviointikeskustelu liiton lausuntotoiminnasta ja ohjattiin lausuntotoimintaa sen suhteen, miten liittohallitus osallistuu yksittäisten lausuntojen valmisteluun.

Merkittiin tiedoksi katsaus Pieni ele ry:n toimintaan. Tukiliiton yhdessä neljäntoista muun liiton kanssa perustama Pieni ele -yhdistys otti vastuun Pieni ele keräyksistä vuoden 2020 alussa. Valmistautuminen huhtikuun 2021 kuntavaalikeräykseen etenee suunnitellusti. Nuorelle yhdistykselle tehdään parhaillaan strategiaa. Haasteet liittyvät alkuvaiheen rahoitukseen ja käteisen käytön vähenemisen trendiin.

Merkittiin tiedoksi valmistelussa olevat hankeavustushakemukset, jotka liittyvät perheiden perhelähtöisen tuen kehittämiseen ja alueellisen yhdistystoiminnan kehittämiseen yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Päätettiin hakea Poliisihallitukselta toistaiseksi voimassa olevaan rahankeräyslupaa Tukiliitolle.

Käytiin läpi nykyinen sijoitussuunnitelma ja todettiin, että se pidetään voimassa. (Liittohallitus on päättänyt, että se käy sijoitussuunnitelman läpi säännöllisesti kerran vuodessa ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia.)

Merkittiin tiedoksi vuosittain toistettavan asiakas- ja jäsenkyselyn valmistelu.

Keskusteltiin erityisosaamisen säilyttämisestä sote-uudistuksen ja vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä, sekä liiton varainhankinnasta.

Kiitettiin puheenjohtaja Jyrki Pinomaata ja muita vuoden lopussa väistyviä liittohallituksen jäseniä.

 

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

 • Rinnekoti-Säätiöltä siirtyvää avustusta Tukiliitolle
 • Liiton verkkosivujen uudet vieraskieliset järjestöesittelyt: Om oss (på svenska), About us (in English), О нас (po-russki), Kes me oleme (eesti keeles)
 • Uusimmat lausuntomme:
  • lausunto lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain muutosehdotuksista 16.11.2020
  • lausunto vammaispalvelujen asiakirjarakenteista, 11.11.2020
  • lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnoksesta Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEn toimintaohjelmaa koskevaan kuulemistilaisuuteen, 6.11.2020
  • lausunto tartuntatautilain muutoksista 28.9.2020
  • vastaus lausuntopyyntöön hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 25.9.2020
 • STM:n osallisuustyöryhmän loppuraportti on valmistunut, ei vielä julkaistu. Osallistuimme työryhmään.
 • Parempi työyhteisö (ParTy)® -kysely ja vastausten yhteenveto
 • Syksyn apurahajako on tehty. Apurahoja kehitysvammaisten ja toimintaryhmien vapaa-ajantoimintaan jaettiin 20 100 euroa. Yhteensä kevään ja syksyn apurahajaoissa jaettiin 40 400 euroa. Apurahan saajien nimet julkaistaan verkkosivulla.
 • Uusi apuraha lähi-ihmisten ja erityislasten yhteiseen tekemiseen.  Tänä vuonna jaamme myös erillisen apurahan lähi-ihmisten ja alle 18-vuotiaiden erityislasten yhteiseen tekemiseen.
 • Europe in Action -konferenssi kesäkuussa 2021 toteutetaan vain verkossa.
 • Tukiliiton 60-v juhlavuoden suunnittelu ja valmistautuminen etenee toimintasuunnitelman 2021 mukaisesti.
 • Tuen ja valmennuksen keskus avattu Tukiliittoon
 • Viestintäkampanjoita syksyn aikana. Toteutamme syksyn aikana pääasiassa sosiaalisessa mediassa erilaisia pieniä viestintä- ja vaikuttamiskampanjoita: Toimeentulo ja omat rahat, Puhevammaisten viikko, Välineellä on väliä, Tuen ja valmennuksen keskuksen lanseeraus, Digitaalisaation uhat ja mahdollisuudet, Lapsen oikeuksien viikko, (+kehitysvammaisten teemaviikko)
 • Teemaviikon toteutus. Teemaviikkoa 1.̶ 7.12. varten on valmisteltu korttitempaus, joka on mahdollista toteuttaa yhdistyksissä ja ryhmissä pienellä porukalla.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa
toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 5569 900.