Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 7/2020

26.10.2020

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 7/2020
Kokous pidettiin 25. syyskuuta 2020.

Kokouksen aluksi käytiin keskustelu koronapandemiasta ja sen vaikutuksista. Kuultiin ajankohtainen katsaus Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaan pandemian aikana.

Liittohallitus päätti vuoden 2021 talousarviosta.

Talousarvio laadittiin siten, että toimintasuunnitelma 2021 voidaan toteuttaa. Talousarvio sisältää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuskohteiden nykyisen laajuisen toiminnan. Talousarvioesityksessä kuluja on 4 748 506 euroa. Edellisessä, vuoden 2020 muutetussa talousarviossa kuluja on 5 080 866. Tuottojen ja kulujen erotus on 20 900 euroa. Myös rahastojen varojen käyttö vahvistettiin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätettiin liittohallituksen kokouspäivät vuodelle 2021:
pe-la 29.-30.1., pe-la 9.-10.4., pe 4.6., pe-la 17.-18.9., (varaus pe-la 22.-23.10.), pe-la 26.-27.11.2021.

Päätettiin jäsenyhdistyksille jaettavan toimintarahan kriteereistä.
Kehitysvammaisten Tukiliitto hakee vuosittain kohdennettua toiminta-avustusta STEA:lta jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi. Tämä avustus käytetään jakamalla se toimintarahana jäsenyhdistyksille.  Vuosina 2021-2026 toimintaraha on suuruudeltaan 2000 – 7000 euroa. Toimintarahaa haetaan vuosittain. Hakemuksen pitää liittyä joihinkin seuraavista teemoista: vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen, yhdistystoiminnan kehittäminen. Jaettavaan määrärahaan sisältyy myös tukipiirien toimintaan myönnettävä 1000 euroa/ tukipiiri. Osana kriteerien uudistamista selkiinnytetään tukipiirien aktiiviseen toimintaan annetun toimintarahan käytön kriteereitä.

Liittohallitus otti kantaa kuntavaaliteemoihin.
Kuntavaalien 2021 kolme kärkiteemaa Tukiliitossa ovat: Kunta varmistaa, että kaikki kuntalaiset voivat osallistua asiakkaina, toimijoina, kansalaisina ja vaikuttajina yhdenvertaisesti. Kunta varmistaa, että kuntalaiset saavat lakisääteiset palvelunsa. Kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä, jotka tulevat kalliiksi. (Tärkeimmistä kuntavaaliteemoista kysyttiin jäsenten mielipiteitä jäsenten Facebook-ryhmässä ennen hallituksen kokousta).

Tarkasteltiin tilintarkastuksen kilpailutustarvetta ja todettiin, että kilpailutusta ei järjestetä vuonna 2020 ja asiaan palataan vuoden 2021 aikana. (Liittokokous 2019 oli päättänyt kokousedustajan ehdotuksen pohjalta, että liittohallitus tarkastelee mahdollista tilintarkastajan valintaan liittyvää lainmuutosta sekä tilintarkastuksen kilpailuttamisen tarvetta).

Annettiin hallituksen työjärjestyksen muutosten valmistelu työvaliokunnan tehtäväksi. Tuodaan työjärjestyksen muutokset päätettäväksi seuraavaan liittohallituksen kokoukseen.

Merkittiin tiedoksi STEAn vuoden 2020 avustuspäätökset.

Merkittiin tiedoksi STEAn lopullinen tarkastuskertomus STEAn toukokuussa 2019 suorittamasta tarkastuksesta.

Lausuntotoiminnan arviointiasia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kokouksen lopussa liittohallitus sopi tulevien kokousten kokousmenettelyistä, mm. liittohallituksen kokouksiin on mahdollisuus osallistua jatkossakin myös etäyhteyden kautta.

 

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

 • Tilintarkastajan yhteenveto tilintarkastuksesta
 • Sääntömuutokset ovat astuneet voimaan. Liittokokouksen vuonna 2019 päättämät sääntömuutokset on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.  Säännöt on julkaistu liiton verkkosivulla.
 • Sijoitustoiminnan raportti. Elokuun lopun tilanteessa sijoitukset olivat miinuksella vuoden alkuun verrattuna vain -0,1/-2,6 %. Siten sijoitusten arvot ovat lähes palautuneet koronakevään laskun jälkeen.
 • Sumeliuksenkadulla sijaitsevan toimitilan/ toimiston muutostyö on valmistunut.
 • Palkkojen yleiskorotus 1.9.2020 alkaen.
 • Uusia määräaikaisia työntekijöitä. Otto Saukkonen ja Tiia Vihavainen Best Buddies toimintaan, Paikka auki -avustusohjelman ja osin omalla rahoituksella. Toimipaikka Jyväskylä.
 • Parempi työyhteisö® -kysely toteutetaan lokakuussa.
 • Etätyövakuutus. Vakuutusturvaa on täydennetty maaliskuussa ottamalla henkilöstölle vapaaehtoinen etätyövakuutus.
 • Avustushakemus ESR:lle Alueellisen toiminnan kehittämiseen.
  Haettu uutta hankerahoitusta Europan sosiaalirahastolta (ESR) hankkeeseen ”Alueellisen toiminnan kehittämishanke”.  Toimintaa toteutetaan neljällä alueella tiiviissä yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa Lapissa, Oulun alueella ja Koillismaalla, Mikkelin seudulla ja lähikunnissa sekä Jyväskylässä ja sen lähialueilla.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 5569 900.