Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 6/2021

29.11.2021

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 6/2021
Kokous pidettiin 26.–27. marraskuuta 2021

Kokous järjestettiin Tampereella. Liittohallitus oli koolla täysilukuisena siten, että osa osallistui videoyhteydellä, ja esteellisen jäsenen tilalla osallistui henkilökohtainen varajäsen.

Jatkettiin keskustelua sote-uudistuksesta, hyvinvointialueiden tulosta ja toiminnan kehittämisen tarpeista. Kuultiin alustus sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista yhdistystoimintaan. Keskusteltiin siitä, miten uusiin hyvinvointialueisiin suuntautuvaa vaikuttamistoimintaa voisi organisoida Kehitysvammaisten Tukiliitossa ja jäsenyhdistyksissä. Linjattiin, että alueellisen vaikuttamistoiminnan organisointia aletaan suunnitella yhdessä tukipiirien kanssa uudella mallilla, alueellisten vaikuttamistyöryhmien pohjalta. Linjattiin, että liiton tuottama tuki yhdistyksille painottuu vuonna 2022 sote-uudistukseen ja alueellisen vaikuttamisrakenteen aikaansaamiseen. (Lisää tietoa talven aikana liiton verkkosivuilta. Tukipiiriin ja alueen yhdistyksiin ollaan yhteydessä – mm. helmikuulle suunnitellaan Teams-tapaamista).

Liittohallitus päätti ehdottaa liittokokoukselle 2022 uuden rinnakkaisjäsenyyden käyttöönottoa. Mikäli liittokokous hyväksyy tähän liittyvät sääntömuutosehdotukset, jatkossa henkilöjäsenten jäsenlajit olisivat Varsinainen jäsen, Rinnakkaisjäsen, Kannatusjäsen tai Kunniajäsen. Uusi jäsenyyslaji rinnakkaisjäsen, sekä siihen liittyvä jäsenmaksumallin uudistus, mahdollistaisivat sen, että henkilöjäsen, joka haluaa liittyä kahteen tai useampaan jäsenyhdistykseen, voisi valita, liittyykö hän varsinaiseksi jäseneksi, vai rinnakkaisjäseneksi. Jäsenyhdistys ei maksaisi liiton jäsenmaksua rinnakkaisjäsenistä. (Jäsenyyslajien uudistuksen valmistelu käynnistettiin liittohallituksen kokouksessa 8/2020 – ja osin jo vuonna 2019).

Päätettiin ehdottaa liittokokoukselle 2022, että liiton sääntöjä muutettaisiin niin, että liittokokoukseen voisi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. (Tällä hetkellä liiton säännöt eivät mahdollista etäosallistumista kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla. Jäsenyhdistysten kokemukset etäosallistumisesta liittokokoukseen ovat olleet hyviä; etäosallistumisen mahdollisuutta on toivottu).

Päätettiin ehdottaa liittokokoukselle 2022 liiton sääntöjen selventämistä sen osalta, että liiton varsinaisesta talousarviosta päättää liittohallitus. Liittohallitus on käytännössä päättänyt varsinaisesta talousarviosta vuosittain usean vuosikymmenen ajan, ja sääntöjä on tarpeen täsmentää.

Kuultiin katsaus liiton viestinnän toteuttamisesta ja tavoitteista.

Liittohallitus päätti Kehitysvammaisten Tukiliiton uuden ansiomerkkisäännön sisällön.  Vanha kunniamerkkisääntö korvattiin ansiomerkkisäännöllä. Ansiomerkkien myöntämisen perusteet uudistettiin. Ansiomerkit suunnattiin myönnettäväksi pääasiassa vapaaehtoistoiminnasta, ei ammattityöstä. Ansiomerkkilajit pidettiin samoina kuin tähän asti, eli pronssinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki ja kultainen ansiomerkki. Lisäksi käytössä ovat Kultatulppaani-tunnus ja viiri. Säännön teksti muokattiin kokonaan uusiksi; ansiomerkkisäännöstä tehtiin lyhyt ja helposti ymmärrettävä. (Ansiomerkkisäännöstä tiedotetaan jäsenyhdistyksille erikseen lähiviikkoina).

Otettiin kaksi yhdistystä liiton kannatusjäseniksi hakemusten perusteella.

Myönnettiin kahdelle henkilölle Kultatulppaani-tunnustusmerkki hakemusten perusteella.

Muutettiin johtoryhmän jäsenten työnimikkeet. Päivitetyt työnimikkeet ovat: vaikuttamistyön johtaja, viestintäjohtaja ja kansalaistoiminnan johtaja.

Esiteltiin varainhankinnan toteuttamisen ja kehittämisen tilannetta. Liitolla on useita varainhankinnan tapoja, mutta kehittämisessä panostetaan rahankeräyksiin ja sähköisiin kanaviin.

Päätettiin jatkaa pitkän aikavälin talouden suunnittelua laatimalla taloussuunnitelma, jonka hallitus päivittää vähintään kerran vuodessa.

Merkittiin tiedoksi talousarvion seurannan raportit ja maksuvalmiussuunnitelma.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus, jolla johtoryhmä raportoi liittohallitukselle toiminnan toteutumisesta ja ajankohtaisista asioista.

Kuultiin alustus eurooppalaisen kattojärjestön Inclusion Europen toiminnasta.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Liiton talousarvio vuodelle 2022 julkaistiin lokakuussa Liittokokous -verkkosivulla. Julkaisusta tiedotettiin marraskuun Akkuna -yhdistyspostissa.
  • STEA laatii loka-joulukuussa selvitystä kehitysvammajärjestöjen STEA-avusteisesta toiminnasta.
  • Sijoitustoimitilan vuokrausaste ja tilanne: määräaikainen vuokrasopimus on päättymässä vuodenvaihteessa.
  • Henkilöstöuutisia: Harvinaiskeskus Norion esimieheksi valittiin valtiotieteiden maisteri Johanna Repo.
  • STEAn valtionavustuksiin 2022 käytettävissä oleva määräraha säilyy edellisvuoden tasolla.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa: toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 556 9900.