Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 6/2018

02.12.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 6/2018
Kokous pidettiin perjantaina 30.11. ja lauantaina 1.12.2018

Liittohallitus kokoontui Tampereella joulukuun kynnyksellä. Ennen kokousta liittohallitus ja henkilöstö kohtasivat perinteisen joululounaan äärellä. Vuoden viimeisessä kokouksessa puheenjohtaja Jyrki Pinomaan kiitti kautensa päättäviä liittohallituksen pitkäaikaisia jäseniä Hannu Kaipiaista, Harri Niemistä ja Lyyli Röningiä.

Liittohallitus valmisteli edelleen sääntömuutoksia. Kokouksessa tutkittiin jäsenyhdistysten vastauksia sääntömuutoksia koskeneeseen kyselyyn. Kyselyyn vastasi 43 jäsenyhdistystä. Vastaajien enemmistö kannatti jokaista kyselyssä esillä ollut sääntömuutosta. (Vastanneista jäsenyhdistyksistä liittohallituksen kokoonpanon muutoksia kannatti 53 %, liittokokousedustajan mahdollisuutta edustaa yhdistyksensä useampaa ääntä kannatti 68 %, henkilövaalien ehdokkaiden asettamista jo ennen liittokokousta kannatti 72 %).

Liittohallitus päätti jatkaa sääntömuutosten valmistelua aiemman luonnoksen pohjalta. Lisäksi kyselyn tuloksena saatiin yhdeltä jäsenyhdistykseltä ehdotus, että liittokokousedustaja voisi edustaa (valtakirjalla) myös toisen yhdistyksen ääniä. Liittohallitus piti ehdotusta hyvänä ja päätti jatkaa valmistelua siltä pohjalta. (Liittohallitus ei ole vielä tehnyt esitystä sääntömuutoksista. Aikatavoitteena on päättää sääntömuutosesityksistä tammikuussa.)

*

Liittohallitus päätti toimenpiteistä toiminnan kehittämiseksi. Liittohallitus totesi, että jäsenyhdistysten viestejä on kuultu ja kuullaan jatkossakin. Käsittelyssä olleet kehittämisen tarpeet liittyivät mm. edeltävässä liittohallituksen kokouksessa käytyyn keskusteluun ja syyskuussa saatuun muutaman jäsenyhdistyksen liittohallitukselle osoittamaan kirjeeseen. (Kirjeessä moitittiin liiton toiminnan linjaa ja tuotiin esille näkemys, että liitto ei huomioi toiminnassaan riittävästi vaikeavammaisia ihmisiä ja heidän lähi-ihmisiään. Kirjeessä moitittiin myös liittokokouksen neljä kuukautta aiemmin tekemää jäsenmaksupäätöstä ja lapsiperheiden unohtamista toimintasuunnitelmista sekä toivottiin, että liittohallitus pohtisi kirjeessä esiin nostettuja asioita).

Päätetyt toimenpiteet (joista osaa edelleen valmistellaan):

Alue: Tukiliiton näkyvyyden kysymykset/vaikuttamistoiminnan ja oikeuksienvalvonnan kysymys

Toimenpide 1.1 Perustamme oikeuksienvalvonnan toimikunnan.

Toimenpide 1.2 Reagoimme nopeasti.

Toimenpide 1.3 Kartoitamme valtakunnallisen juristipalvelun luomista valitusten laatimiseen.

Toimenpide 1.4 Selkiytämme jäsenyhdistysten ja liiton roolia ja työnjakoa.

 • Liiton ensisijainen tehtävä on valtakunnallinen vaikuttamistoiminta ja erilaiset palvelut henkilöjäsenille. Jäsenyhdistys toimii paikallisesti.
 • Liiton tehtävänä on tukea jäsenyhdistysten paikallista ja alueellista vaikuttamistoimintaa.

Alue: Me Itse ry/paljon tukea tarvitsevat ja heidän perheensä

Toimenpide 2.1 Valmistelemme jäsenmaksuesityksen liittokokoukselle 2019

Toimenpide 2.2 Selvennämme liiton koulutuksista tiedottamista ja yhdistysviestintää

 • Liiton koulutustapahtumiin ja tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki

Toimenpide 2.3 Selvennämme liiton tuen kohdistumista liiton jäsenyhdistyksiin

 • Liitto kannustaa kehitysvammaisia jäseniä ja heidän perheitänsä aktiivisuuteen

Alue: Vuorovaikutus

Toimenpide 3.1 Otetaan käyttöön järjestöpäivät

 • Yhtenä asiana esitetään liiton rahoituksen kohdentuminen ja rahoituksen hakemisen periaatteet

Toimenpide 3.2 Tehostetaan tiedon keruuta jäseniltä toiminnan suunnittelun tueksi

 • Yhdistyksille annettavan tuen kehittämisen taustaksi keräämme tietoa monella tavalla sekä kysymällä jäsenistöltä (mm. alkuvuoden strategiakysely) että pyytämällä liittohallituksen jäseniä mukaan toiminnan kehittämisen prosesseihin kokemusasiantuntijoiksi – jo aloitettu.

Toimenpide 3.3 Kehitämme kokoustyöskentelyä

 • kokousten teemoittaminen
 • esittelyn tiivistäminen

Toimenpide 3.4 Aloitamme strategian valmistelun vuonna 2019

Alue: Sote- ja maakuntauudistus

Toimenpide 4.1 Kehitämme ja tuemme 2019 alkaen jäsenyhdistysten paikallista ja alueellista vaikuttamistoimintaa ja valmistautumista mahdolliseen sote -uudistukseen

Muita hallituksen päätöksiä

Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus yleisavusteisen toiminnan kokonaisuudesta ja painotuksista.

Päätettiin, että Kehitysvammaisten Tukiliitto hakee Vastuullinen Lahjoittaminen ry – Ansvarsfullt Donerande rf yhdistyksen jäsenyyttä.

Päätettiin sijoitussuunnitelmasta.

Päätettiin käyttää Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahaston varoja vuodesta 2019 alkaen Keski-Suomen alueen yhdistystoimintaan.

Keskusteltiin eduskuntavaalitavoitteista ja evästettiin vaalitavoitepaperin kirjoittamista. Päätettiin aloittaa maakuntavaaliin liittyvien tavoitteiden valmistelu tammikuun liittohallituksen kokouksessa.

Liittohallitus valitsi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen jäseneksi Jyrki Pinomaan (2019-2020). (Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sääntöjen mukaan liittohallituksen tehtävänä on valita kaksi Palvelusäätiön hallituksen jäsenistä).

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita, muun muassa seuraavat:

 1. Norio-keskuksen siirron valmistelu etenee hyvin. (Harvinaisten ja perinnöllisten sairauksien Norio-keskus on siirtymässä osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa vuoden 2019 aikana)
 2. Liiton vakuutusten kilpailutus on suoritettu kesän ja alkusyksyn aikana. Vakuutukset siirtyvät uudelle vakuutusyhtiölle IF Vahinkovakuutus Oyj:lle 1.1.2019.
 3. Käynnissä on rekrytointi vammaispalvelujen asiantuntijan tehtävään, hakuaika päättyy 30.11.
 4. KVANK syyskokouksen valinnat tiedoksi.
 5. Sijoitustoiminnan raportti.
 6. Varainhankinnan raportti.
 7. Ennakkotietona kerrottiin, että Pieni ele -keräyksen järjestämiseen on tulossa merkittäviä muutoksia. Ydinkysymys on, miten Pieni ele -keräys organisoidaan tulevaisuudessa. (Liiton toimisto tiedottaa lisää tammikuussa).
 8. Syksyn apurahajako ja teemaviikon taloudellisen tuen jako on tehty: Liitto jakoi ryhmille ja yksittäisille kehitysvammaisille hakijoille apurahoja 21 700 euroa. (Kevään ja syksyn apurahajaoissa jaettiin yhteensä 42 000 euroa).
 9. Liitto jakoi Teemaviikon (1.-7.12.) taloudellista tukea 41 jäsenyhdistyksen paikalliseen tapahtumaan yhteensä 10 500 euroa.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa kaikista tiedotteen asioista antaa mielellään toiminnanjohtaja Risto Burman. Älä epäröi soittaa, jos haluat kysyä jotain, puhelinnumero on 050 55 69 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.