Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 5/2021

27.10.2021

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 5/2021
Kokous pidettiin 22.–23. lokakuuta 2021

Kokous järjestettiin Oulussa. Hallitus oli koolla täysilukuisena siten, että esteellisten jäsenten tilalla osallistui henkilökohtainen varajäsen, ja osa osallistui videoyhteydellä. Liittohallitus tapasi Oulun Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen edustajia ja kuuli yhdistyksen toiminnasta sekä esittelyn Pohjois-Pohjanmaan POPsote-hankkeesta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Käytiin iltakoulu -tyyppinen keskustelu sote-uudistuksen toimeenpanosta ja Tukiliiton ja jäsenyhdistysten osallisuudesta muutoksessa. Sote-uudistuksen toimeenpano on alkanut ja uudistuksen painopiste on siirtynyt ministeriöistä ja eduskunnasta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden aloittaminen ja sote-uudistus on iso haaste koko Tukiliiton järjestökentälle. Muutos liittyy esimerkiksi siihen, millä toimintavoilla ja rakenteilla Tukiliiton järjestökenttä toimii toimintaympäristön muuttuessa. Hallitus jatkaa keskustelua ja asian käsittelyä seuraavissa kokouksissa.

Keskusteltiin aluekoordinaattorin avoimen työtehtävän täyttämisestä. Todettiin, että tavoitteena on avoimen tehtävän täyttäminen nopeasti.

Merkittiin tiedoksi viimeisimmät talouden toteumaraportit ja maksuvalmiussuunnitelma.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnasta.

Liittohallitus valitsi Taimi Tolvasen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen jäseneksi kaudelle 2022 – 2023. (Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen ja kaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen valitsemaa jäsentä).

Liittohallitus päätti neljän huomionosoituksen myöntämisestä. Huomionosoituksia myönnettiin sekä jäsenyhdistysten hakemusten perusteella, että liittohallituksen omasta aloitteesta.

Käynnistettiin Tukiliiton Kunniamerkkisäännön muutosten valmistelu. Käytiin lähetekeskustelu valmistelun tueksi. Päätettiin, että työvaliokunta tuo muutosehdotuksen hallitukselle. (Liittohallitus päätti tammikuussa, että kunniamerkkisäännöt päivitetään. Työhön ryhdyttiin nyt. Jäsenyhdistyksille tiedotetaan, kun kunniamerkkisäännöt on päivitetty. Kunniamerkkisäännöt on julkaistu liiton verkkosivulla).

Lisättiin Toiminta- ja taloussääntöön määräys ostolaskujen väliaikaisista hyväksymisoikeuksista. Päätöksellä kirjattiin ostolaskujen hyväksymisen järjestelyt loma-aikoina sekä poissaoloista johtuvissa poikkeustilanteissa.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Sääntömuutokset rekisteröity yhdistysrekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus on 4.10.2021 rekisteröinyt liittokokouksen 2021 päättämät sääntömuutokset yhdistysrekisteriin. Säännöt on jaettu hallitukselle intrassa. Ne julkaistaan mahdollisimman pian liiton verkkosivulla. Tiedotetaan jäsenyhdistyksille muutoksista verkkosivulla ja Akkunassa.
  • Henkilöstöuutinen: Aluekoordinaattori Nanna Nieminen lopettaa Tukiliitossa.
  • Seuraava liittohallituksen kokous 26. – 27.marraskuuta Tampereella.
  • Jäsenyhdistysten muutoksia 2021. Koonti jäsenyhdistysten muutoksista liittohallitukselle tiedoksi.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa: toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 556 9900.