Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 5/2020

18.05.2020

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 5/2020
Kokous pidettiin 15. – 16.toukokuuta 2020.

Kokouksen aluksi kuultiin ajankohtainen katsaus poikkeusajan toimintaan.

Liittohallitus päätti siirtää liittokokouksen 2020 järjestettäväksi lauantaina 26. syyskuuta 2020. Siirto on lainmukainen, kun kokous järjestetään syyskuun loppuun mennessä. Perusteena siirrolle on liittokokouksen turvallinen järjestäminen poikkeusoloissa ja lisäajan ottaminen kokoukseen valmistautumiseen ja jäsendemokratian mahdollistamiseen. Kutsut jäsenyhdistyksille lähetetään myöhemmin.

Liittohallitus päätti liittokokouksen esityslistasta. Liittohallitus vie kokoukseen vain säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat käsitellään vuoden 2021 liittokokouksessa. Kokoukseen kutsutaan vain varsinaiset kokousedustajat ja kokouksen järjestämisen kannalta tarpeelliset henkilöt.

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2019, jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää se liittokokoukselle vahvistettavaksi. Tilivuoden 2019 tulos on 29 311 euroa ylijäämäinen. Liittohallitus päätti vuosiraportin 2019 sisällöstä.

Liittohallitus päätti liiton strategiasta vuosille 2021 – 2025. Strategia julkaistaan lähiaikoina. Liiton strategia viedään myös liittokokouksen 2021 käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi.

Päätettiin Kauko Kotilaisen lahjoituksen käytöstä. Varat, jotka ovat noin 137 000 euroa, käytetään pääosin vuosien 2021-2023 aikana kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten virkistystoimintaan erilaisten jäsenyhteisöille, ryhmille ja yksityishenkilöille myönnettävien avustusten ja apurahojen muodossa.

Liittohallitus päätti liittokokoukselle esitettävästä toimintasuunnitelmasta ja raamitalousarviosta vuodelle 2021.

Jäsenmaksuista vuodelle 2021 päätettiin ehdottaa, että ne pidettäisiin samoina kuin tänä vuonna. Käsiteltiin Me Itse ry:n liittokokousaloitetta. Me Itse ehdottaa aloitteessaan, että Me Itselle myönnettäisiin jäsenmaksuvapautus Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenmaksusta toistaiseksi, ja perustelee aloitetta vammaisten yhdenvertaisuudella. Päätettiin liittokokoukselle annettavasta vastauksesta. Liittohallitus on käynnistänyt Tukiliiton jäsenmaksumallin uudistuksen. Siinä yhteydessä voidaan huomioida nykyisen jäsenmaksumallin ongelmat ja se, että malli ei enää täysin vastaa liiton jäsenrakennetta. Liittohallitus varautuu etsimään väliaikaisen ratkaisun Me Itsen aloitteessa esiin nostettuun asiaan. Me Itsen aloite käsitellään liittokokouksessa syyskuussa.

Päätettiin liittokokoukselle esitettävistä hallituksen palkkioista.

Keski-Suomen tukipiiri on tehnyt aloitteen liittokokoukselle. Aloitteessa piiri ehdottaa, että liittokokous velvoittaisi liittohallituksen keskittymään tavoitteellisesti kehitysvammaisten/ vammaisten työllistämiseen. Päätettiin liittohallituksen vastauksen sisällöstä. Aloite käsitellään liittokokouksessa syyskuussa.

Päätettiin liittokokoukselle esitettävästä aloitteiden 2017 –2019 seurantaraportista.

Vahvistettiin liittokokouksen 2021 paikaksi Tampere. Kokouspäivä on aiemman päätöksen mukaisesti lauantai 12.6.2021.

Merkittiin tiedoksi raportti sijoitustoiminnasta 2019 ja 1 –4 / 2020.

Vahvistettiin taloussuunnitelma kolmelle vuodelle ja seuraavan vuoden talousarvion laadintaohje.

 

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Kiinteistöosakeyhtiö Tulppaanitalon tilinpäätös vuodelta 2019
  • Europe in Action -konferenssin valmistelut ovat käynnissä. Teemana on työllisyys. Paikaksi varattiin Solo Sokos Hotel Torni Tampere ja ajankohdaksi vahvistettiin yhdessä Inclusion Europen kanssa 9. – 11.6.2021.
  • Työntekijä valittu avoimeen lakimiehen tehtävään
  • Lähetimme avustushakemuksen perheiden tukeen/ STEA ylimääräinen haku
  • STEA ei avaa keväällä 2020 uusia avustuksia haettavaksi vuodelle 2021 (pois lukien Paikka auki -avustukset). Syynä rajoitettuun avustushakuun on koronavirustilanteesta johtuva muutos toimintaympäristössä. Tukiliitto ja jäsenyhdistykset eivät niin ollen voi hakea rahoitusta alueellisen toiminnan kehittämisohjelmaan, vaikka hakemusten suunnittelu oli jo pitkällä.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa
toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 90.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.