Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 4/2021

22.09.2021

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 4/2021
Kokous pidettiin 17.–18. syyskuuta 2021

Kokouksessa keskustelua ja puhetta johti kuluvan vuoden alusta puheenjohtajana toiminut Petri Liukkonen. Hallitus oli koolla täysilukuisena siten, että osa osallistui kokoukseen Tulppaanitalolla Tampereella, ja osa videoyhteydellä.  Kokouksen aluksi kuultiin ajankohtainen katsaus Kehitysvammaisten Tukiliiton lähiajan toimintaan ja talouteen.

Päätettiin kutsua vuoden 2022 liittokokous koolle lauantaina 11.6.2022 Tampereella. Liittokokoukseen toteutetaan etäosallistumisen mahdollisuus. (Uusin 30.6.2022 saakka voimassa oleva väliaikainen poikkeamislaki mahdollistaa etäosallistumisen tietoliikenneyhteyksin, asiamieskäytännön ja sitovan ennakkoilmoittautumisen, vaikka näitä ei ole yhdistyksen säännöissä mainittu).

Käsiteltiin talouden suunnittelua. Päätettiin Kehitysvammaisten Tukiliiton talousarviosta vuodelle 2022 ja hyväksyttiin taloussuunnitelma vuosille 2022–2024. Talousarvio 2022 laadittiin siten, että se mahdollistaa toimintasuunnitelman 2022 mukaisen toiminnan toteuttamisen. Talousarviossa kuluja on yhteensä 4 364 887 euroa, joka on 297 000 euroa vähemmän kuin edellisen vuoden talousarviossa. Talousarvio on alijäämäinen ‐26 000 euroa. Alijäämä katetaan kassasta. Kassan tilanne on hyvä suunnitelmavuoden alussa.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä kirjattiin rahastojen käyttöpäätös myös erillisenä päätöksenä. Päätettiin Tukiliiton rahastojen varojen käytöstä vuonna 2022 talousarvion mukaisesti siten, että käyttökohteet säilytetään edelleen samoina kuin viime vuosina.

Liittohallitus päätti Kehitysvammaisten Tukiliiton Toiminta- ja taloussäännön muutoksista. Vanhentuneita kohtia muutettiin ja tehtiin muita pieni selvennyksiä sääntötekstiin. Hankintavaltuuksia tarkistettiin.

Päätettiin liittohallituksen kokouspäivät vuodelle 2022:

pe–la 28.–29. tammikuuta,

pe–la 8.–9. huhtikuuta,

to 9. tai pe 10. toukokuuta,

pe–la 23.–24. syyskuuta,

pe–la 28.–29. lokakuuta,

pe–la 9.–10. joulukuuta.

Valmisteltiin henkilövalintaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen jäseneksi. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Päätetiin ensimmäisten aluevaalien teemat ja vaikuttamisen kärjet:

1. Kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset perheineen on huomioitava palveluiden järjestämistavoissa ja hankinnassa.

2. Vammaisten ihmisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattava hyvinvointialueilla.

3. Järjestöjen osaamista tulee hyödyntää ja kytkeä se osaksi hyvinvointialueiden palveluketjuja. (Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan erillisinä vaaleina sunnuntaina 23.1.2022. Vuodesta 2025 lukien aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa).

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Kiinteistöosakeyhtiö Tulppaanitalon tilinpäätös 31.12.2020.
  • Vastaus Pirkanmaan tukipiirin, Kymen tukipiirin ja Turun Seudun tukiyhdistyksen selvityspyyntöön jäsenmaksuista.
  • pieni ele -keräystuotto vuonna 2021 ja seuraava keräys vuonna 2022. Kevään pieni ele -keräyksen kokonaistuotoksi tuli 575 000 euroa. Seuraava pieni ele -keräys on jo 12.-18.1 ja 23.1.2022 aluevaalien yhteydessä.
  • Sijoitustoiminnan raportti – puolivuosikatsaus.
  • Tukiliitto Itä-Suomen yliopiston yhteistyökumppaniksi. Syyskuussa käynnistyy Vammaisuus ja ihmisarvo -tutkimushanke.
  • Jyrki Pinomaa valittiin jatkokaudelle Inclusion Europen hallituksen puheenjohtajana.
  • Tilintarkastajien henkilöissä tapahtunut vaihdoksia.
  • Henkilöstöuutisia.
  • Palkkojen yleiskorotus syyskuussa.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman.